Sökning: "känslouttryck"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet känslouttryck.

 1. 1. Vårdhunden – ett redskap för hälsa och livskvalitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Bratel; [2022-01-18]
  Nyckelord :Vårdhund; Särskilt boende; Livskvalitet; Hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hunden har spelat en viktig roll för oss människor på flera sätt och gör fortfarande. Vad som gäller för hund i vården regleras i Socialstyrelsen riktlinjer. Det saknas dock evidens för hundens betydelse för omvårdnad, även om det tidigare studerats och beskrivs i litteraturen. LÄS MER

 2. 2. Karaktärsdesign : En innehållsanalys av Folkhälsomyndighetens karaktärsdesign

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Hanna Angenius; [2022]
  Nyckelord :Character Design; Identification; Representation; Illustration; Corporate Art Style; Alegria; Comics; Realism; Reduction; karaktärsdesign; identifiering; representation; illustration; Corporate Art Style; Alegria; seriemediet; realism; reduktion;

  Sammanfattning : I denna undersökning ville jag undersöka hur Folkhälsomyndighetens olika karaktärsstilar i tre olika filmer förhåller sig till realism och reduktion och vad det kan ha för effekt. Jag ville även undersöka fenomenet Corporate Art Style för att se om det fanns närvarande i Folkhälsomyndighetens karaktärer. LÄS MER

 3. 3. God miljökommunikation är ingen barnlek : En kvalitativ studie av hållbarhetssagan Esmeralda och Draken

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Rosanna Johansson; Lotta Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; berättande; berättelser; barnlitteratur; miljö; miljökommunikation; högläsning;

  Sammanfattning : På grund av klimatförändringarna är vår värld i behov av en ny berättelse, i vilken människans beroende av djur och natur är en naturlig del. Att adressera de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 är ett sätt att vända negativa trender bland FN:s medlemsländer. LÄS MER

 4. 4. "Why contribute to a society that wants you dead" - En netnografisk studie om hur personer som tillskriver sig att vara incels på ett internetforum åskådliggör sitt utanförskap och känslouttryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Tonhede; Fatou Sæther Soumah; [2022]
  Nyckelord :incels; involuntary celibacy; incel*; exclusion; mental health; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Involuntary celibacy is often referred to with the term incel. Incels are well-known for their internet forums where they discuss this matter in private. Earlier studies have also shown that the incel community infact is rooted in misogyny but also focuses on immense self-hatred and a longing for death. LÄS MER

 5. 5. Ilska & gång : En studie om ilska i gångstilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Hultquist; [2021]
  Nyckelord :Gångstil; ilska; arg; känslouttryck; kroppsspråk; animation;

  Sammanfattning : Detta arbete har studerat vilka egenskaper i en gångstil som var viktiga för att förmedla ilska. Egenskaperna hög hastighet, framåtlutande överkropp och knutna händer utvärderades för att se hur viktiga de var för känslouttrycket. LÄS MER