Sökning: "kärlek idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kärlek idrott.

 1. 1. Fotbollsspelaren och tränaren: en studie om 15-åriga tjejers motivation att spela fotboll

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Paulina Olefors; [2018]
  Nyckelord :Fotboll; Motivation; Motivationsfaktorer; Självbestämmandeteorin; SDT; Self determination theory; Spelare; Tränare; Ungdomstjejer; 15-åring; Idrott;

  Sammanfattning : Barns idrottsdeltagande i Sverige minskar med stigande ålder från 7–12 år, framför allt ungdomstjejers deltagande. Genom att jämföra spelares och tränares perspektiv är syftet med studien att förklara vilka motivationsfaktorer som får 15-åriga tjejer att spela fotboll samt förklara hur tränaren påverkar dessa motivationsfaktorer. LÄS MER

 2. 2. Motivation för motionsidrott : äldre tonårsflickors beskrivning av motionsidrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ida Andersson; Jimmy Eskesjö; [2016]
  Nyckelord :Health; physical activity; sports; motivation; community; empowerment; social support; Hälsa; fysisk aktivitet; motionsidrott; motivation; gemenskap; självbestämmande; socialt stöd;

  Sammanfattning : Det framkommer i studiens bakgrund att föreningsidrotten är en viktig aktör som bidrar till att öka fysisk aktivitet och minska stillasittandet i befolkningen. För att undvika låg fysisk aktivitet och avhopp inom föreningsidrotten krävs det att individen känner sig motiverad till att delta i idrottsföreningar. LÄS MER

 3. 3. Medarbetare inom ideell sektor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Kristin Lanevik; [2015]
  Nyckelord :Motivation; idrott; tränare; utmaningar; ideell sektor; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att klargöra de utmaningar som elittränare står inför i sin vardag, på individuell samt på organisatorisk nivå. Studien är genomförd med en kvalitativ metod, semi-strukturerade intervjuer med fyra tränare som representerar en gymnastikförening. LÄS MER

 4. 4. Fotboll – en aktivitet skapad av män för männen? :   Hur ser lärare på flickors förhållningssätt till momentet fotboll i ämnet idrott och hälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Richard Liljegärd; [2011]
  Nyckelord :Flickor; Fotboll; Förhållnigssätt; Inaktivitet; Genus; Lärare; Särundervisning; Status;

  Sammanfattning : Utbildningen i idrott och hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett mångkulturellt och internationellt samhälle (Lpo 94). Fotboll har länge varit den sport som på allvar har bidragit till att föra samman olika kulturer med varandra för deras gemensamma kärlek till sporten. LÄS MER

 5. 5. Elitresan : En studie om kvinnliga hockeyspelares uppväxt och väg till landslaget

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anders Lundberg; [2011]
  Nyckelord :Tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att kartlägga svenska kvinnliga elithockeyspelares bakgrund och söka idrottsliga framgångsfaktorer i spelarnas uppväxt. Frågeställningar: Hur kom spelarna i kontakt med ishockeyn? Vad får spelarna att välja ishockey som idrott? Hur många timmar lek/träning har spelarna lagt ner? Vilka personer har haft störst inflytande på spelarna? Hur långt hade spelarna till en isyta? När under året var spelarna födda? När började spelarna specialisera sig mot ishockeyn?MetodInsamlingsmetoden i denna studie var en kvantitativ enkätstudie på kvinnliga landslagsspelare i ishockey. LÄS MER