Sökning: "kärlek"

Visar resultat 1 - 5 av 595 uppsatser innehållade ordet kärlek.

 1. 1. ”Gratis sex skulle också vara ganska coolt ’TBH’ men kärlek är bättre antar jag”. En netnografisk studie om incels syn på sin livssituation och gemenskapen på incel-forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Vårhall; Hanna Öst; [2021-01-13]
  Nyckelord :backstage; Bourdieu; classification struggles; frontstage; Goffman; incel forum; incels; involuntary celibacy; labeling theory; netnography; outsiders; stigma; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Previous research and medial narratives often present incels as a violent outcastgroup. The involuntary celibates are rarely looked at as individuals, but as ahomogenous mass which implicitly is equated with terrorism. After being partlyshut out of the internet forum reddit, incels created their own exclusive forums. LÄS MER

 2. 2. DET LILLA EXTRA - En kvalitativ undersökning av dejtingprogram i senmoderniteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Felicia Hassan; [2020-10-20]
  Nyckelord :Kärlek; dejting; dejtingprogram; senmodernitet; reality-TV; tematisk analys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa mediebilden av kärlek i svenska dejtingprogram. Teori: Anthony Giddens senmodernitet. Eva Illouz, Byung-Chul Han, Emma Engdahl och Zygmunt Baumans teorier kring samtida kärlek och dejting - oförmågan att se “den andre” och kärlekens kommersialisering. Metod: Kvalitativ, tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Some Day My Prince Will Come : människors tolkning av filmen Snövit (1937) i ett nutida sammanhang

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hedda Törntorp; Linnea Irhagen; [2020]
  Nyckelord :Genus; könsroller; preferred reading; male gaze; dominant; negotiated; oppositional; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker med hjälp av receptionsstudier huruvida människors tolkning av filmen Snövit (1937) har förändrats i ett nutida sammanhang. Den teoretiska grunden utgörs av Stuart Halls receptionsstudier och teorier kring tre olika typer av tolkningar; dominant, förhandlande och oppositionell tolkning. LÄS MER

 4. 4. Bilden och textens inneboende pedagogik -Hur text- och bildförhållandet synliggör motiv och tema i en bilderbok

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Helgesson; [2020]
  Nyckelord :Pettson och Findus; Sven Nordqvist; Text- och bildanalys; Text- och bildförhållande; motiv; tema; bilderbok;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar text- och bildförhållandet i När Findus var liten och försvann (2001). Syftet är att tolka och analysera hur bild och text tillsammans bidrar till att få syn på den valda bokens motiv och tema. Ett delsyfte är att undersöka bokens didaktiska potential. LÄS MER

 5. 5. Den ideala intimiteten : Privatlivets expertis i 1940-talets svenska populärkultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Arvid Sjödin; [2020]
  Nyckelord :intimitet; ideal; rådgivning; populärpress; expertis; självhjälp; subjektskapande; modernitet.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om rådgivning i kärlek- och intimitetsfrågor i svensk veckopress under 1940-talet. I undersökningen analyseras veckotidningarna Damernas värld, Veckorevyn och Husmodern. Undersökningens syfte är att förstå hur en ideal intimitet skapades i tidningarnas rådgivning i dialogen mellan expertis och läsare. LÄS MER