Sökning: "kärnavfallshantering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kärnavfallshantering.

 1. 1. KÄRNAVFALLSHANTERING – NATIONELL ELLER INTERNATIONELL KOMPETENS- Kärnkraftens och demokratins betydelse för den allmänna opinionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Eric Andell; [2021-04-19]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; kärnkraft; kärnavfallshantering; allmän opinion; nationell opinion;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the national public opinion on nuclear waste management andif this management ought to be a national responsiblity or a shared EU responsibility. Thestudy includes all EU-countries in the year of 2008, with the aim of understanding what thispublic opinion is and what may be the driving factors for why it is. LÄS MER

 2. 2. Elproduktionskostnad för kärnkraft och vindkraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Kasper Nilson; Anton Tuvlind; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten syftar till att ta fram elproduktionskostnad för ny kärnkraft och vindkraft i Sverige. Tidsperspektivet är investeringar som gjorts nyligen i kraftslagen eller som görs idag. Elproduktionskostnad är endast en del av det konsumenten betalar för på sin elräkning. LÄS MER

 3. 3. Beräkning av kostnader för lågaktiv kärnavfallshantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik; Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Filip Aldahan; Joakim Svensson Grape; [2016]
  Nyckelord :kärnkraft; radioaktivt avfall; okg; avfallshantering; kostnader; radioaktivitet; kärnteknik;

  Sammanfattning : The surtax in Sweden, which exclusively applies for nuclear power plants, in conjunction with low electricity prices, has forced Swedish nuclear power plants to minimize their expenses. At Oskarshamn power plant, estimation of cost, associated with low-level nuclear waste management has been conducted several years ago, but with lacking knowledge about how the calculations were performed. LÄS MER