Sökning: "kärnfamilj"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet kärnfamilj.

 1. 1. ”Varför ska jag gå runt och vänta?” En normkritisk intervjustudie med frivilligt ensamstående mammor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ingrid Johansson; Mauritza Klingspor; [2019-05-16]
  Nyckelord :Agens; empowerment; frivilligt ensamstående mamma; heteronormativitet; kärnfamilj; livsmanus; makt; moderskap; modrande; tvåsamhet; normer; poststrukturalism; queerteori; Agency; heteronormativity; motherhood; single mother by choice; queer theory;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how single mothers by choice motivate their family form and experience norms surrounding family and motherhood. In interviews with six women who became mothers through assisted reproduction technology we analyze motives and reasons behind their choice of family form and how they experience motherhood. LÄS MER

 2. 2. Familjesituationens betydelse för ungdomars psykiska hälsa : En enkätundersökningbland unga i årskurs 9

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Arwedson; Elisabeth Josefson; [2019]
  Nyckelord :Familj; omvårdnad; psykisk hälsa; delad vårdnad; föräldraseparation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många unga lever med separerade föräldrar, där allt fler bor växelvis hos båda sinaföräldrar. En del tidigare studier har visat att dessa ungdomars psykiska hälsa inte skiljer sig från ungasom bor tillsammans med bägge sina föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Acceptans som trend : En kvalitativ studie av hur flickor talar om begreppet familj

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Olsson; Josefin Nyman; [2018]
  Nyckelord :Familjeliv; Kärnfamilj; Sociala medier;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie genomförs två gruppintervjuer av sammantaget sex personer i åldrarna 14-16 år, i Västerbotten, för att ta reda på hur flickor talar om begreppet “familj” och vilka faktorer som påverkar flickor i hur de talar om begreppet "familj". Millenniegenerationen beräknas frångå traditionella normer och är präglad av teknologins framväxt av sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Finnes: Osäkra föräldrar med osäkra barn Sökes: Säkra experter i risksamhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Helena Isaksson; [2018]
  Nyckelord :scared and anxious children; parenting a scared child; parenting expert; parental advisor; risk society; modern parenthood; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is about understanding how contemporary, popular experts in parenting and children's behavior advices insecure parents how to deal with scared anxious children. The studies empiricism is retrieved from books, parenting sites and newspapers. LÄS MER

 5. 5. Familjekonstellationer i nya skepnader. : En kvalitativ innehållsanalys om hur familjekonstellationer framställs i sex läseböcker.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Danhard; Evelina Ponti Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Familjekonstellationer; kärnfamilj; normkritik; queerteori; läseböcker.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER