Sökning: "kärnfamilj"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet kärnfamilj.

 1. 1. ”Varför ska jag gå runt och vänta?” En normkritisk intervjustudie med frivilligt ensamstående mammor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ingrid Johansson; Mauritza Klingspor; [2019-05-16]
  Nyckelord :Agens; empowerment; frivilligt ensamstående mamma; heteronormativitet; kärnfamilj; livsmanus; makt; moderskap; modrande; tvåsamhet; normer; poststrukturalism; queerteori; Agency; heteronormativity; motherhood; single mother by choice; queer theory;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how single mothers by choice motivate their family form and experience norms surrounding family and motherhood. In interviews with six women who became mothers through assisted reproduction technology we analyze motives and reasons behind their choice of family form and how they experience motherhood. LÄS MER

 2. 2. Familjesituationens betydelse för ungdomars psykiska hälsa : En enkätundersökningbland unga i årskurs 9

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Arwedson; Elisabeth Josefson; [2019]
  Nyckelord :Familj; omvårdnad; psykisk hälsa; delad vårdnad; föräldraseparation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många unga lever med separerade föräldrar, där allt fler bor växelvis hos båda sinaföräldrar. En del tidigare studier har visat att dessa ungdomars psykiska hälsa inte skiljer sig från ungasom bor tillsammans med bägge sina föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Vårdnadsöverflyttning : Faktorer och kärnfamiljsideal?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lydia Sahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Custody transfer; Vårdnadsöverflyttning;

  Sammanfattning : I det svenska barnskyddssystemet ses omhändertaganden och placering utanför hemmet för barn som en sista utväg och flera insatser ska ges i syfte att stärka kärnfamiljen och undvika omhändertaganden. Barn ska i systemet som absolut huvudregel växa upp med sina biologiska föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Att bygga en normkreativ bokhylla En intersektionell analys av ett bokpaket från Olika Förlag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Miranda Högblom; [2019]
  Nyckelord :Bilderbok; Barnboksanalys; Förskola; Ikonotext; Intersektionalitet; Norm; Normkritik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker Olika Förlags bokpaket som riktar sig mot förskolan. Syftet är att se hur fördelningen mellan olika sociala kategorier ser ut samt hur dessa skildras ur ett intersektionellt perspektiv. Bilderböckernas ikonotext har utgjort grunden för analysen vilket innebär det samspel som sker mellan text och bild. LÄS MER

 5. 5. Kärnfamilj eller stjärnfamilj? - En analys av Nina Ljungbergs Mina föräldrar skall skiljas och Eva Staafs Pang Poff Pavlo och hur de kan stotta barn som ar med om skilsmassor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Carlberg; [2019]
  Nyckelord :Skilsmässa; känslor; barnlitteratur; undervisning; svenska;

  Sammanfattning : Varje ar drabbas cirka 50000 barn av att deras foraldrar skiljer sig. Tillsammans med det uppfostringsuppdrag vi har i skolan bar vi pa ansvar att ge eleverna de kompetenser och det stod de behover vid eventuella kriser. I uppsatsen analyseras Nina Ljungbergs Mina föräldrar skall skiljas samt Eva Staafs Pang Poff Pavlo. LÄS MER