Sökning: "kärnkompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet kärnkompetens.

 1. 1. PSYKISK OHÄLSA HOS PATIENTER MED HYPOTYREOS - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Andersson; Sundelius Ida; [2023-03-15]
  Nyckelord :Hypotyreos; Psykisk ohälsa; Depression; Omvårdnad.;

  Sammanfattning : Hypotyreos, en kronisk folksjukdom som år 2021 ledde till daglig medicinering för 4,6% av Sveriges totala befolkning. En sjukdom med diffusa symtom som ofta leder till depression. LÄS MER

 2. 2. Fem smutsiga små fingrar : En litteraturöversikt baserad påkvantitativ metod

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isabella Lagnerup; Lisa Travell; [2022]
  Nyckelord :Compliance; hand hygiene; hand sanitizer hand washing; nurses; följsamhet; handdesinfektion; handhygien; handtvätt; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett problem som tar upp resurser och vårdplatser. Ett av huvudproblemen är brister i handhygienen. Handhygienen ska utföras korrekt för att bedriva en god och säker vård. Det sistnämnda är en kärnkompetens hos den utbildade sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Varför svenska fastighetsbolag använder sig av outsourcing

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Serhat Aydin; Robin Sundell; [2022]
  Nyckelord :Outsourcing; förvaltning; kärnkompetens; transaktionskostnader; agentteori; relationsteori.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate why Swedish real estatecompanies choose to use outsourcing and the financial incentives thatexist for the basis of the decision. This is based on a background thatdescribes outsourcing and the advantages and disadvantages it brings. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan företagsprestation och kärnkompetens : En kvantitativ studie om kompetensers vidare effekt inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Joseph Haydo; Linnea Johansson; [2022]
  Nyckelord :Firm performance; profitability; competence; core competence; competence development; auditing industry; Företagsprestation; lönsamhet; kompetens; kärnkompetens; kompetensutveckling; revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att företag ska överleva på lång sikt är det nödvändigt att de är lönsamma. Ett sätt för företag att utvecklas är genom att inkorporera kärnkompetens som strategi iföretaget och flertalet tidigare studier har bekräftat att kärnkompetens har en positiv påverkanpå lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad vård-kärnkompetens som grund för utveckling inom psykiatrisk öppenvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Amila Jusufovic; Marie Thölin; [2022]
  Nyckelord :communication; documentation; partnership; participation; person-centered care; psychiatric nursing;

  Sammanfattning : Background: Person-centered care is one of the nurse's core competencies where the nurse's role is to enable the patient's care based on participation and self-determination. According to research, person-centered care has positive effects such as higher quality of life, reduced cost and satisfaction in both patients and care staff. LÄS MER