Sökning: "kärnkraftsolyckor"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet kärnkraftsolyckor.

 1. 1. Lusten att minnas : Om det övergivna och det fula

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Bex Bodén; [2021]
  Nyckelord :tjernobyl; pripyat; unesco; världsarv;

  Sammanfattning : När man talar om Tjernobyl och Pripyat idag hänvisar man inte bara till platsen, men också till händelsen. Händelsen som den 26e april 1986 kom att ödelägga en hel stad; reaktor 4 i Tjernobyl kärnkraftverk exploderar och sprider mängder med radioaktivitet i området. LÄS MER

 2. 2. Elproduktionskostnad för kärnkraft och vindkraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Kasper Nilson; Anton Tuvlind; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten syftar till att ta fram elproduktionskostnad för ny kärnkraft och vindkraft i Sverige. Tidsperspektivet är investeringar som gjorts nyligen i kraftslagen eller som görs idag. Elproduktionskostnad är endast en del av det konsumenten betalar för på sin elräkning. LÄS MER

 3. 3. "En radioaktiv hemlighet" : En studie av Dalarnas lokalpress sätt att skriva om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Jansson; [2008]
  Nyckelord :Katastrofrappotering; Tidningar; Media; Kärnkraftsolyckor; Tjernobyl;

  Sammanfattning : Den bild som allmänheten får av en katastrof bygger ofta på den bild som medier ger. I katastrofsituationer finns en paradox för journalister. Det handlar om att man samtidigt som man ska varna om fara så måste man även försöka att bevara samhällslugnet för att inte panik ska utbryta. LÄS MER

 4. 4. Samhällsekonomisk analys av ett djupförvar för använt kärnbränsle i Forsmark

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Malin Lagerquist; [2005]
  Nyckelord :slutförvar; djupförvar; använt kärnbränsle; radioaktivt avfall; kärnavfall; kostnadsintäktsanalys; miljöekonomi; samhällsekonomisk analys; Forsmark; SKB; Svensk kärnbränslehantering;

  Sammanfattning : This thesis investigates the socio- and environmental economic effects of a deep repository for spent nuclear fuel in Forsmark in the municipality of Östhammar. I seek to show the general picture but focus on the effects on employment, environment and income. LÄS MER

 5. 5. Att bygga en ark - En studie av förberedande krisinformation på svenska kommuners webbplatser

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cecilia Rundqvist; [2003]
  Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemområde: De svenska kommunerna har fått ett ökat ansvar för samhällets beredskap gentemot olika krissituationer. En del i kommunens beredskap är arbetet med förberedande krisinformation till olika grupper i samhället, vilken är viktig för att människor ska agera på ett så bra och rationellt sätt som möjligt i en krissituation. LÄS MER