Sökning: "kärntjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet kärntjänst.

 1. 1. En kvalitetsförbättring på spåren

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Karin Ingvarsson; Mikael Lidgard; [2017]
  Nyckelord :Kärntjänst; tilläggstjänst; tjänstekvalitet; tjänsteerbjudande; bemyndigande.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad: Kandidatuppsats VT 2017. Lunds universitet. Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. Titel: En kvalitetsförbättring på spåren - Om tjänstekvalitet ombord på fjärrtåg i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Platform Thinking Strategic principles for orchestrating innovation ecosystems in the digital economy

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Leijon; Joanda Svenheden; [2016-10-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den digitala ekonomin agerar bolag i en allt med sammankopplad miljö, något som vi i den här studien kallar för att innovationsekosystem. För att blir framgångsrik i detta nya affärslandskap måste väletablerade bolag anamma nya innovationsstrategier. LÄS MER

 3. 3. En avreglerad monopolmarknad – Vilka utmaningar möter nyetablerade aktörer på en marknad med homogena tjänster?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Josefsson; Sihan Ye; Hanna Lindell; [2015]
  Nyckelord :Avreglering; Fordonsbesiktning; Konkurrensfördelar; Branschanalys; Konkurrensstrategier; Konsolideringskurvan; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka utmaningar som finns för nyetablerade aktörer att skapa konkurrensfördelar på en tidigare monopolistisk marknad. Den svenska marknaden för fordonsbesiktning avreglerades år 2010 och karaktäriseras av en homogen kärntjänst med begränsningar till horisontell och vertikal differentiering. LÄS MER

 4. 4. Upplevd kvalitet i ett tjänsteerbjudande inom bilservicebranschen : En kvalitativ studie som förklarar vilka kvalitetsfaktorer som är viktigast för kunderna i ett tjänsteerbjudande inom bilservicebranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Rosendahl; Malin Andersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På dagens tjänstemarknad råder hård konkurrens. Inom bilservicebranschen har fokus tidigare endast varit på bilen men har nu skiftat till ett mer kundinriktat fokus. Bilservicebranschen har svårt att leverera vad som utlovas och flera oberoende tester visar på fusk under bilservicen, kunderna får därmed inte vad de betalar för. LÄS MER

 5. 5. Kundvärden i förändring? : En studie av mobiloperatörer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Veronica Fagerstedt; Karolin Granat; Oskar Kyring; [2011]
  Nyckelord :Kundvärde; kvalitet; telekombranschen; mobiloperatörer; homogen kärntjänst; relationer; lojalitet; varumärke.;

  Sammanfattning : The objective of this study has been to examine which significant values are of importance in the telecom sector today, and in a continuing perspective yet to be. To ensure the factors of relevance in the study, we have identified three purposes:  - Our first purpose is to clarify the eminent values in the competitive market of the mobile phone operators today, and the reason for its importance. LÄS MER