Sökning: "kärnvapen"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet kärnvapen.

 1. 1. Feministisk utrikespolitik? ja ⎕ nej ⎕ kanske ⍁ : En idéanalys av utredningen om ett tillträde till TPNW

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Olsson; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetspolitik; Feministisk säkerhetsteori; Realism; Kärnvapen; Feministisk utrikespolitik; TPNW;

  Sammanfattning : This bachelor thesis takes off in Sweden's declared feminist foreign policy and how these ideas are found in relation to nuclear weapons. Traditional security policy today is characterized by a realistic perspective where states' power and security are placed at the top of the agenda. LÄS MER

 2. 2. Fosterskador i andra generationens atombombsoffer En deskriptiv systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Adina Perpåls; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 6:e och 9:e augusti 1945 fällde USA atombomber över Hiroshima respektive Nagasaki i Japan och dödade mer än 230 000 människor. Kärnvapen dödar både genom en enorm hetta och tryckvåg men också genom strålning och radioaktivt nedfall. Nedfallet ger strålningsskador utifrån samt av isotoper i kroppen. LÄS MER

 3. 3. Kan Nordkorea och R2P skaka hand? En fallstudie av R2P och om detta går att applicera på Nordkorea.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Lindita Latifi; [2020]
  Nyckelord :R2P; internationella relationer; FN; Säkerhetsrådet; Nord Korea; Statssuveränitet; Ansvarsutkrävande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 2001 utgav ICISS rapporten om Responsibility to Protect för att kartlägga staters skyldighet att säkerställa fred och säkerhet samt mänskliga rättigheterna för invånarna inom staten. Rapporten förklarade även det internationella samfundets skyldighet att ingripa genom intervention när staten inte kan upprätthålla de mänskliga rättigheterna. LÄS MER

 4. 4. "En värld utan kärnvapen skulle vara en bättre värld" : en processpårning av regeringens beslut att inte skriva under konventionen om totalförbud mot kärnvapen.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Sophia Weingarten; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Ett nytt Europa" : En presshistorisk undersökning av tre fredsorganisationers opinionsbildning angående frågan om kärnvapen och nedrustning 1980-1984

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jesper Grenander; [2020]
  Nyckelord :Swedish peace movements; The Women’s International League for Peace and Freedom; Swedish Peace and Arbitration Society; Swedish Peace Committee; NATO; USA; Soviet union; Disarmament; Nuclear weapons; Threat; Safety politics.; Svenska Fredskommittén; Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet; Svenska freds- och Skiljedomsföreningen; NATO; USA; Sovjetunionen; Nedrustning; Kärnvapen; Hot; Säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : The general purpose of this study was to examine what views three different peace movements had about nuclear weapons and disarmament questions during 1980 to 1984. The chosen movements were the Swedish Peace and Arbitration Society (SPAS), Swedish Peace Committee and The Women’s International League for Peace and Freedom (WIPLF). LÄS MER