Sökning: "kårobligatoriet"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kårobligatoriet.

 1. 1. "Att vara eller icke vara" : En analys av Stockholms universitets studentkårs legitimitetsskapande

  L2-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jacobina Nilsson; Ebbe Nyman; [2014]
  Nyckelord :legitimitet; studentkår; studentkårsval; stockholms universitet; kårobligatoriet;

  Sammanfattning : Studentkårerna i Sverige fick efter avskaffandet av kårobligatoriet (2010) helt nya förutsättningar att förhålla sig till när det gäller legitimitetsskapande. Stockholms universitets studentkår (SUS) har sett ett minskat valdeltagande och medlemsantal efter att avskaffandet, men SUS har trots detta fortsatt beviljats kårstatus. LÄS MER

 2. 2. Kårobligatoriet : en seglivad debatt ur ett retoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Annika Holm; [2012]
  Nyckelord :Kårobligatoriet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur överlever en organisation som har funnits i 180 år? - En studie om kår- och nationsobligatoriets avskaffande och Akademiska Föreningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sandra Elisabet Gauffin; Caroline Hjorth; [2011]
  Nyckelord :Strategi; Extern kommunikation; Organisationsförändring; Obligatoriets avskaffande; Akademiska föreningen; Kårobligatoriet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar ge en förståelse av den externa kommunikationens vikt, vid en påtvingad organisationsförändring där ett minskat medlemsantal kan hota organisationens existens. Metod: För att besvara studiens syfte användes kvalitativa intervjuer med fem anställda på Akademiska Föreningen, som arbetade före eller efter kår- och nationsobligatoriet avskaffades. LÄS MER

 4. 4. Underlag till marknadsplan för Umeå Studentkår : inför avskaffandet av kårobligatoriet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Johanna Tamker; Anna Abrahamsson; [2007]
  Nyckelord :Marknadsplan; Kårobligatoriet; marknadsföring; Promotion; tvingande till frivilligt medlemskap;

  Sammanfattning : Today it is mandatory for every college or university student to pay a union fee to their student’s union. The fee is mandatory and is a payment for writing examinations, receiving grades. The fees purpose is also intended to secure the education quality and student influence. LÄS MER