Sökning: "kön musik"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden kön musik.

 1. 1. "Folk skulle tro att jag var värsta plugghästen": Ett arbete om pluggkultur och förväntningar på det estetiska programmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Markus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Estetiska programmet; Genus; Högstadiet; Kön; Musikundervisning; Normer; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Gender; High School; Music Education; Norms; Sex; the Aesthetic Program; Educational Science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study examines how boys in a senior high school with a focus on music experience what it is like to study in a senior high school and how this differs from their primary school years. The work has a clear gender perspective where I try to understand why boys generally perform worse than girls in primary school and if it changes when they study at the senior high school. LÄS MER

 2. 2. "Pojkar är oftast bättre än tjejer..." : En kunskapsöversikt kring attityder till dansundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Fredrik Bäckström; Madeleine Börjeson; [2021]
  Nyckelord :Genus; Kön; Attityder; Dans i skolan;

  Sammanfattning : Den här litteraturundersökningen har som syfte att sammanställa forskning kring det centrala innehållet “rörelse till musik samt dans” inom skolämnet idrott och hälsa och undersöka vad för attityder det finns till ämnet i stort och specifikt för dansundervisningen. Studierna som undersöks kommer fram till att en genusordning fortfarande finns kvar i ämnet idag, där den manliga normen är den som är önskvärd. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet i ensembleundervisning : En kvalitativ studie om genusmönster i ensembleundervisning på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Isaak Zhorobaev; [2021]
  Nyckelord :genus; jämställdhet; genusmönster; ensemble;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ensemblelärare vid estetiska programmet på gymnasiet uppfattar begreppet genus och integrerar jämställdhet i ensembleundervisningen. Studien har fokuserat på två kön, nämligen tjejer och killar, vilket inte betyder att uppsatsens innehåll förnekar existensen av flera kön. LÄS MER

 4. 4. Genreval på musiklärarutbildningen : En intervjustudie om hur sångstudenter på musiklärarutbildningen resonerar kring genreval och genrebredd i relation till sin blivande lärarroll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sofia Boukdir; Tova Ekstrand; [2021]
  Nyckelord :Genre; genrebredd; musiklärarutbildning; musikhögskola; musiklärarstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur blivande sångpedagoger upplevt och resonerat kring valet av genreinriktning, vad som ligger bakom valet samt hur mycket identitet de tror är knutet till genretillhörigheten. Även frågan om genrebredd i relation till lärarrollen berörs. LÄS MER

 5. 5. Maskulinitet, ras och identitet i J. Coles studioalbum 4 Your Eyez Only : Nutidshistoria, kollektivt minne och intersektionalitet i samtida hiphopmusik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Drilon Behrami; [2020]
  Nyckelord :Intersectionality; discourse analysis; prosthetic memory; collective memory; hiphop; music; gender; race; class; sexuality; history; english; upper secondary school; Intersektionalitet; diskursanalys; protesminne; kollektivt minne; hiphop; musik; kön; ras; klass; sexualitet; historia; engelska; gymnasiet;

  Sammanfattning : This study examines intersectionality and identity in rapper Jermaine Lamarr Cole’s studio album 4 Your Eyez Only. Through discourse analysis, the essay studies the representation of aspects of identity in the album, with a focus on gender, race, class and sexuality. LÄS MER