Sökning: "kön och äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade orden kön och äldre.

 1. 1. De abrahamitiska religionerna : En intersektionell analys av hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i läroböcker i religionskunskap för åk 4–6 (1994–2022)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Abdullah; Abu Sultan Mariam; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats innefattar en kvalitativ textanalys, som undersöker hur judendomen, kristendomen och islam presenteras i sex läroböcker för årskurserna 4–6 mellan åren 1994–2022. Studiens teoretiska utgångspunkter intersektionalitet och andrafiering används genomgående i analysen av läroböckerna för att identifiera maktordningarna etnicitet och kön. LÄS MER

 2. 2. Olika offer, lika skuld? En kvantitativ studie om skuldbeläggande av våldtäktsoffer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tova Isaksson Génetay; Lisa Lindström; [2024]
  Nyckelord :könskillnader; självkänsla; skuldbeläggning; våldtäkt; gender differences; rape; self-esteem; victim blaming; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate, in a Swedish context, if the gender of a rape victim relates to how much blame they are attributed. Furthermore, to investigate if the gender, male and female, of the observer relates to how much blame they assign to the victim. LÄS MER

 3. 3. De Osynliga Kvinnorna : Professionellas resonemang om våld i äldre kvinnors nära relationer

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maja Hayward; [2024]
  Nyckelord :Older abuse; Professionals; Äldre våldsutsatta kvinnor; Professionella;

  Sammanfattning : The awareness of older women being subjected to violence in intimate relationships is increasing. It is a growing national problem, coupled with a higher general life span. LÄS MER

 4. 4. A group of Swedish speakers’ performance on Swedish adaptations of the Bedside WAB-Rand CLQT : The performance of cognitively and linguistically nonimpaired adults on measures of language and cognition and its relationship to verbal fluency

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sam Skogström; [2024]
  Nyckelord :CLQT; bedside WAB-R; aphasia; cognition; verbal fluency tests; CLQT; bedside WAB-R; afasi; kognition; ordflödestest;

  Sammanfattning : There are currently no Swedish norms for the bedside version of the Western Aphasia Battery (B-WAB-R) and the Cognitive Linguistic Quick Test (CLQT). It is unknown whether age, gender, and education influence performance in a Swedish context. LÄS MER

 5. 5. Äldres användning och upplevelse av 1177.se : En kvalitativ analys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Freja Jakobsson; Johan Sörlin; [2024]
  Nyckelord :1177; UTAUT; digital healthcare services; seniors; patient portal; 1177; UTAUT; digitala vårdtjänster; äldre; patientportal;

  Sammanfattning : Regeringen är skyldig att framställa och tillhandahålla allmänna tjänster till alla medborgare oberoende av åldersgrupp, etnicitet och kön. Regeringen har som ambition att digitalisera offentliga sektorer för att skapa en mer lättillgänglig och effektiv service, med målet att skapa en enklare vardag för medborgare. LÄS MER