Sökning: "kön och klass litteraturvetenskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kön och klass litteraturvetenskap.

 1. 1. När man berättar. Om performativ maskulinitet i Aurora Ljungstedts fiktion

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Magdalena Malmfors; [2016]
  Nyckelord :Aurora Ljungstedt; Dagdrifverier och drömmerier; En jägares historier; Judith Butler; Raewyn Connell; Foucault; Tjeder; maskulinitet; genus; kön; berättare; berättarperspektiv; performativitet; binära; heteronormativitet; hegemonisk; sexualitet; klass; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur berättarjagets maskulinitet fungerar i fiktion av Aurora Ljungstedt, genom att analysera berättelserna ”Nattlogi för ungkarlar” och ”Var det hon?” ur Dagdrifverier och drömmerier (1857), samt ”En gubbes minnen” och ”Harolds skugga” ur En jägares historier (1860-61). Undersökningen utgår från de intersektionella perspektiv på genusperformativitet och hegemonisk maskulinitet som lagts fram av Judith Butler respektive Raewyn Connell, och stöder sig på historiska analyser av genus, sexualitet och klass från Michel Foucault och David Tjeder. LÄS MER

 2. 2. Att föda kön och klass. En studie av modersmotivet i Alfred Kämpes "Trälar"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anna Karlsson; [2014-10-06]
  Nyckelord :Alfred Kämpe; Mothers in Literature; Working-Class Literature; Swedish Literature; Statare Agricultural Workers ; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this text is to show how the mother motif is portrayed in four selected novels by Alfred Kämpe, but the thesis also serves the purpose of emphasizing the fact that the mother motif can be seen interacting with the class motif.This text will account for a new insight into the motifs in Alfred Kämpe’s Trälar. LÄS MER

 3. 3. ”Shouldn’t I be in your position?” : En studie av klass och kön i Marie Lus Legendtrilogi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Anna Lagerqvist; [2014]
  Nyckelord :Genus; klass; litteratur; Legend-trilogin; ungdomslitteratur; dystopi; science fiction;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera de två huvudkaraktärerna i Marie Lus Legendtrilogi för att undersöka om och i så fall hur deras egenskaper är formade av deras klass- och könstillhörighet, vad som möjliggör eller orsakar deras klassresor samt hur de påverkas av att röra sig mellan olika samhällsklasser. Studiens teoretiska utgångspunkt är att det inte enbart går att analysera en maktordning utan att även ta hänsyn till andra maktordningar. LÄS MER

 4. 4. Maktens rum - identitet, makt och galenskap i Janet Frames Ansikten i vattnet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Malin Reimerthi; [2013]
  Nyckelord :Ansikten i vattnet; Janet Frame; Foucault; Disciplinär makt; Galenskap; Identitet; Genus; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur makt och maktrelationer yttrar sig i Janet Frames roman Ansikten i vattnet. Romanen handlar om författarens tid på ett mentalsjukhus och är skriven utifrån en fiktiv protagonist. LÄS MER

 5. 5. Att bli någon annan - skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Malin Reimerthi; [2011]
  Nyckelord :Majgull Axelsson; genus; klass; Slumpvandring; Beverly Skeggs; marxistisk litteraturteori; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar upp hur kvinnorna i Majgull Axelssons roman Slumpvandring fårhåller sig till de rådande klass - och genusideal som finns, och hur de förändras under 1900-talet. Genom att titta på de hur de hegemoniska kvinnoideal som finns i samhället är av en kvinna ur medelklassen så ser man hur arbetarklassens kvinnor hela tiden måste förhålla sig till dessa. LÄS MER