Sökning: "kön påverkar språk"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden kön påverkar språk.

 1. 1. Löneanspråk : Ett språk som skiljer kvinnor från män

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Alice Elisson; Mathilda Ipsen; [2019]
  Nyckelord :Löneförhandling; Kön; Emotioner; Stereotyper; Lön; HR;

  Sammanfattning : En förklaring till att kvinnor generellt förhandlar sig till lägre löner är bland annat förekomsten av socialt konstruerade könsstereotyper. Dessa könsstereotyper påverkar kvinnors benägenhet att förhandla och att framhäva sina prestationer under löneförhandlingen. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ett omklädningsrum, Felicia. Det är för fan det enda de snackar om” : En genusstudie av hur femininitet respektive maskulinitet gestaltas i tv-serien Eagles och dess värdegrundsdidaktiska potential för svenskämnet i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Marlene Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Eagles; gender roles; femininity; body activism; dichotomies; toxic masculinity; locker room talk; didactics; common values; Eagles; könsroller; femininitet; kroppsaktivism; dikotomier; toxisk maskulinitet; omklädningsrumsjargong; didaktik; värdegrund;

  Sammanfattning : As the media consumption among adolescents is increasing, it is crucial to study the depiction of gender norms on screen since they are strongly affecting the identity development of the young viewer. Therefore, this essay studies the depiction of femininity and masculinity in SVT’s 2019 web-based TV series Eagles from a gender perspective and discusses its didactic potential for working with common values in the subject of Swedish for upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Bilderboksanalys ur ett genusperspektiv : Hur framställs kläder och leksaker ur ett genusperspektiv i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Alexandra Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :Gender; clothes; toys; pitcurs books; sex; Genus; kläder; leksaker; bilderböcker; kön;

  Sammanfattning : Clothes and toys are a big part of our children's lives. Clothing reflects how individuals are seen and after that it is easier to categorize individuals by gender or economic status. There are not so many toys that are gender neutral. Often cars are considered a masculine toy while the barge doll is seen as girlish and feminine. LÄS MER

 4. 4. Trendigt : En undersökning av värdeord i reklam för skönhetsprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Juliana Akello; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att granska modern reklam och dess spegling av genus i vårt samhälle. Språk är ett verktyg som påverkar alla individer och i reklam kan språket ofta användas manipulativt. LÄS MER

 5. 5. Du måste göra dig anställningsbar : En kvalitativ studie om fem utomeuropeiskt födda kvinnors möjligheter och hinder på arbetsmarknaden i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Frida Bjuhr; Sara Sjöberg-Kleemair; [2018]
  Nyckelord :Utomeuropeiskt födda kvinnor; arbetslöshet; språk; integration; myndigheter; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka utomeuropeiskt födda kvinnors upplevelser av att vara arbetslösa och hur det har påverkat deras integration. Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med fem kvinnor födda utanför Europa samt en intervju med två personer anställda på Arbetsförmedlingen. LÄS MER