Sökning: "kön skillnader utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden kön skillnader utbildning.

 1. 1. Alla är olika men lika bra : En studie om genus och jämställdhet – inom de estetiska ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Ahlgren; Henna Palonen; [2021]
  Nyckelord :Genus; Jämställdhet; Förskola; Traditionella könsroller; Estetiska ämnen;

  Sammanfattning : I förskolan ska varje barn ges samma möjligheter till utveckling, lärande och lek, oavsett könstillhörighet. Vi har ändå kunnat se att barn ges olika möjligheter på grund av sitt kön, och att detta är som tydligast inom de estetiska ämnena. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonalens upplevelser av att vårda barn inom ambulanssjukvården : - En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabelle Karlsson; Emma Svensson; [2021]
  Nyckelord :Ambulance care; Ambulance staff; Children; Experience; Patient safety; Ambulanspersonal; Ambulanssjukvård; Barn; Patientsäkerhet; Upplevelse;

  Sammanfattning : AbstraktBakgrund: Ambulanssjukvården har en bred uppgift vilket innefattar att ta hand om människor oavsett kön, ålder eller bakgrund. I bakgrunden beskrivs ambulanssjukvård, kompetens i ambulansen, vårdprocessen i ambulansen, patientgruppen barn inom ambulansen, kommunikation med barn och patientsäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Kan utbildningstyp och personlighetshärdighet predicera gymnasieelevers akademsika self-efficacy?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Vihlborg; Frida Andersson; [2021]
  Nyckelord :academic self-efficacy; hardiness; secondary school students; vocational education; college preparatory education;

  Sammanfattning : Akademisk self-efficacy innebär att ha tilltro till ens förmågor relaterat till skolkontexten. Tidigare studier visade att tilltron är en tillgång att ha som elev. Denna tilltro är positivt relaterad till personegenskapen personlighets-härdighet som består av dimensionerna engagemang, kontroll och utmaning. LÄS MER

 4. 4. Lön, kön och klassbakgrund : En kvantitativ studie av skillnader i lön mellan svenska män, kvinnor och individer med olika klasssbakgrund

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefin Bryngelson; Hanna Selin; [2020]
  Nyckelord :Habitus; homofili; klassbakgrund; kön; lön; löneskillnader; utbildning;

  Sammanfattning : Flera studier visar att månadslön varierar mellan individer av olika kön och klassbakgrund. Då ekonomisk ojämlikhet är skadligt för samhället är det av intresse att undersöka detta i en nutida svensk kontext. LÄS MER

 5. 5. "Du är sån jävla fitta" : En studie om elevers perspektiv på svordomar och könsord mot lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Håkansson; Isabelle Karlsson; [2020]
  Nyckelord :elever; grundlärare; könsord; respekt; svordomar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pojkar och flickor uppger att de använder svordomar och könsord mot lärare, deras kunskap och medvetenhet om orden och om läraren tar upp orden till en klassrumsdiskussion. Dessutom eventuella konsekvenser av svordomars och könsords användande mot lärare samt om det finns några signifikanta skillnader mellan könen. LÄS MER