Sökning: "kön textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden kön textanalys.

 1. 1. ”Är det en han eller hon?” En kvalitativ studie om hur genus framställs i barnlitteratur samt hur barn och förskollärare samtalar om kön under boksamtal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Backlund Agnes; Dagermark Hanna; [2022]
  Nyckelord :Genus; kön; femininitet; maskulinitet; barnlitteratur; normkreativitet;

  Sammanfattning : Syn på genus är något som formas i både hem och förskola. Både människor, material och miljöer påverkar individens uppfattning och syn gällande sin egen identitet och andras. Barn påverkas tidigt av rådande normer i samhället på olika vis. LÄS MER

 2. 2. Flickor är flickor och pojkar är pojkar, eller?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Annette Bergérus; Amaro Da Graca Almeida; [2022]
  Nyckelord :HVB-hem ungdomar; enkönat samkönat; könsskillnader och könsidentitet out-of-home care adolescents; signle-sex vs mixe-sex; gender differences and gender identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : We were interested in gender as a construction at out-of-home cares working with adolescents on behalf of the social services. We wanted to investigate how gender is presented in out-of-homes care based on their own description of efforts for mixed-sex and same-sex adolescents. LÄS MER

 3. 3. ”Lejonet var en lätt match för Blorpen” : Görandet av könsnormer i bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lina Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Doing gender; picture books; stereotypical gender norms; preschool; equality; Göra kön; bilderböcker; stereotypiska könsnormer; förskola; jämställdhet;

  Sammanfattning : I dagens samhälle får pojkar och flickor olika möjligheter beroende på kön. Även fast Sverige förstås vara ett av världens mest jämställda länder återfinns ojämställdhet inom en rad områden där flickor och pojkar begränsas p.g.a. LÄS MER

 4. 4. Könsmönster i bilderboken Musse & Helium, i duvjägarnas klor -En bilderboksanalys med perspektiv på genus och didaktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Petra Eriksson; Elin Sjöqvist; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; bilderbok; genus; könsmönster; Musse Helium;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras bilderboken Musse & Helium, i duvjägarnas klor (2020) skriven av Camilla Brinck. Syftet med bilderboksanalysen är att undersöka hur karaktärerna i bilderboken Musse & Helium, i duvjägarnas klor (2020) gestaltas utifrån ett genusperspektiv samt hur de förhåller sig till traditionella könsmönster i barnlitteratur. LÄS MER

 5. 5. Vilke syn på jämställdhet har Sverigedemokraterna? : En textanalys om Sverigedemokraternas politiska koppling till jämställdhet utifrån olika feministisk perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sali Budagh; Samia Mustaf Aydid; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverigedemokraterna har fått motta mycket kritik gällande deras syn på jämställdhet, partiet har blivit kritiserade av kvinnliga politiker från andra partier och har även framstått som ett antifeministiskt parti. Syftet med denna uppsats är att analysera Sverigedemokraternas jämställdhetssyn utifrån teorierna femonationalism, särartsfeminism, likhetsfeminism, postkolonial feminism samt radikal feminism. LÄS MER