Sökning: "könsarbetsdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet könsarbetsdelning.

 1. 1. Där det dagliga brödet bereds: en intervjustudie om kontinuitet och förändring inom den svenska livsmedelsindustrin ur ett feministiskt-marxistiskt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Östman; [2020]
  Nyckelord :produktivt och reproduktivt arbetet; livsmedelsindustrin; producentens stolthet; könsarbetsdelning; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis, I investigate change and continuity within the food industry in Sweden, building on seven interviews with workers in different factories and locations in Sweden. Through a feminist-Marxist understanding of productive and reproductive work, and an analysis of how gender and class are produced and reproduced in organizations, this study examines production work and its impact on the workers’ lives. LÄS MER

 2. 2. "Jag hoppas det blir bra för kvinnornas skull..." : En kvalitativ studie om barnmorskors erfarenheter av förlossningsvården

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap; Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Antonia Dimoski; Olga Hurtig Parkrud; [2020]
  Nyckelord :Genusvetenskap; New Public Management; könsarbetsdelning; förlossningsvård; känsloarbete;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi den rådande situationen inom förlossningsvården i Stockholm. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där vi, i form av semistrukturerade intervjuer, har intervjuat barnmorskor kring deras erfarenheter av arbetet på förlossningsavdelningar. LÄS MER

 3. 3. ”Lilla gumman” - En kvalitativ undersökning av kvinnliga polisers upplevelse av att arbeta i ett mansdominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Josefine Lindborg; [2019]
  Nyckelord :Hegemonisk maskulinitet; kvinnliga poliser; mansdominerat yrke; Polismyndigheten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sedan kvinnor först fick antas till polisutbildningen på samma villkor som män har fler kvinnor blivit poliser i Sverige. Det har gått 62 år sedan dess men det råder än idag inte en jämn könsfördelning inom myndigheten. Endast 33% av alla svenska poliser var kvinnor i augusti 2018 (se bilaga 2). LÄS MER

 4. 4. Kvinnors politiska representation - En undersökning om könsmönster i kommunalpolitiken i Borås stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Areskoug; Tobias Lidman; [2016]
  Nyckelord :Municipal politics; gender patterns; horizontal gender division of labor; vertical gender division of labor; representation; Kommunalpolitik; könsmönster; horisontell könsarbetsdelning; vertikal könsarbetsdelning; representation;

  Sammanfattning : Studien undersöker kvinnors representation, samt om det existerar några könsmönster inom kommunalpolitiken. Studien illustrerar hur könsfördelningen ser ut i Borås stad. En kartläggning utav kvinnliga förtroendevalda kommunpolitiker har genomförts för att åskådliggöra hur situationen angående könsmönster ser ut i dagsläget. LÄS MER

 5. 5. Genus - ett dilemma i vägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tanja Tuomainen; Emilia Olsson; [2016]
  Nyckelord :Genus; Könsarbetsdelning; Neutralitet; Reproduktion av kön; Studie- och yrkesvägledning; Vägledning;

  Sammanfattning : Studie- och yrkesvägledaren står inför ett dilemma när det kommer till att vägleda elever på ett sådant sätt att deras studie- och yrkesval inte begränsas av kön, samtidigt som de enligt Sveriges vägledarförenings (2007) etiska riktlinjer skall förhålla sig till neutralitet och objektivitet. Hur förstår vägledare den könsuppdelade arbetsmarknaden och hur ser de egentligen på sitt ansvar att vägleda utifrån ett genusperspektiv? På vilket sätt upplever vägledarna att genus kommer till uttryck i vägledningssamtal och hur agerar de för att inte reproducera kön? Detta är en kvalitativ studie i form av intervjuer med sju examinerade studie- och yrkesvägledare runt om i Skåne som tar sin utgångspunkt i Linda Gottfredsons teori om begränsningar och kompromisser och Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. LÄS MER