Sökning: "könsfördelning i tv"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden könsfördelning i tv.

 1. 1. Bara män! Bara män! Bara massor utav män! : En kvantitativ innehållsanalys om könsfördelning och gestaltning inom sport i Sundsvalls Tidning och Aftonbladet.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Camilla Westin; Lina Mathiesen; [2016]
  Nyckelord :sport; kön; tryckt press; media; fotboll; ishockey; sakgestaltning; framing Sundsvalls Tidning; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Det mest sedda sportprogrammet år 2014 var herrarnas final i fotbolls-VM som hade 2,8 miljoner tv-tittare (MMS, 2014). Inte långt därefter, återfinns finalen i herrarnas OS-ishockey, som sågs av 2,3 miljoner tittare (a.a.) Med detta i beaktande kan vi konstatera att sport och framför allt ishockey och fotboll är väldigt populärt i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Kvinna, sportreporter - inte på samma villkor? : Om hur kvinnor upplever sin arbetssituation som sportjournalister

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Stina Branting; [2015]
  Nyckelord :Sport; kvinnliga sportjournalister; genusperspektiv; könsrepresentation; jämställdhet; villkor;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka om kvinnliga sportreportrar arbetar på samma villkor och blir bemötta på samma sätt som de manliga kollegorna i yrket. Sporten har historiskt sätt varit en av de mest mansdominerade institutionerna i samhället. När kvinnor började ta sig in i den manliga sfären var det därför på mannens villkor. LÄS MER

 3. 3. Genus framför kameran : En studie om jämställdhet under prime-time

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Jenny Reineck; [2014]
  Nyckelord :Genus; prime-time; public service; jämställdhet; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur jämställdheten ser ut under SVTs prime-time-sändningar utifrån könsfördelning, ålder och form av deltagande hos de medverkande personerna framför kameran, samt hur fördelningen ser ut i förhållande till de programkategorier SVT har satt. Med prime-time-sändningar menas den tid på dagen då tv-publiken är som allra störst. LÄS MER

 4. 4. Om alla för alla för alla- eller? : En studie av nyhetsinnehållet på SVT Rapport och de redaktionella strukturerna på SVT Riksnyheterna ur ett mångfaldsperspektiv.

  Master-uppsats, Institutionen för mediestudier

  Författare :Hanna Weiderud; [2012]
  Nyckelord :Mångfald; Sveriges Television Nyheterna;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en mångfaldsundersökning av Sveriges Televisions (SVT) nyhetsprogram Rapport och är genomförd som en fallstudie under våren 2012. Syftet med studien är att undersöka vilka som får komma till tals i nyheterna och utifrån vilket perspektiv: i avseendet representationen av kvinnor, män och personer med minoritetsbakgrund. LÄS MER

 5. 5. Fråga en man istället : En kvantitativ studie om hur könsfördelningen ser ut i SVT 1 Rapport och TV4-Nyheterna.

  Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Hanna Johnsson; Zandra Pfäffli; [2010]
  Nyckelord :SVT 1; TV4; TV4-Nyheterna; SVT 1 Rapport; könsfördelning; nyhetsinslag; nyheter; kommersiell tv; public service; genus; kvinna; man;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate if female and male reporters and interviewees get the same amount of time in the news feature in the Swedish news programs TV4-Nyheterna and SVT 1 Rapport. The aim of this study was also to investigate if there is a breakdown of the reporting lines between male and female reporters, that is, if they are reporting on various topics. LÄS MER