Sökning: "könshierarki"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet könshierarki.

 1. 1. Det informella arbetets Janusansikte : En kvalitativ studie om kvinnors informella arbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Nicole Rosén; Elin Santonsson; [2020]
  Nyckelord :Könsroller; könsstereotyper; könsstatus; könshierarki; work-life balance; work-life conflict; stress; motivation; arbetsglädje; obetalt arbete; informellt arbete; osynligt arbete;

  Sammanfattning : Title: The Janus face of the informal work - A qualitative study of women's informal work Research question: What are women’s perceptions of the informal work? Purpose: The purpose of the study was to make an inventory of women’s perceptions of the informal work that is part of a woman’s lot. Method: This study was conducted with an inductive research approach using a qualitative research strategy. LÄS MER

 2. 2. "Hon är en pojk-flicka" : Barns tankar om manligt och kvinnligt i Disneyfilmerna Herkules och Modig.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Martin Wendel; [2016]
  Nyckelord :Genus; genuskontrakt; könsstereotyper; Disney.;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar genus i Disneyfilmer. Syftet med studien var  att undersöka hur pojkar och flickor i åldern 10-12 år talar om manligt och kvinnligt med utgångspunkt i Disneyfilmerna Herkules (1997) och Modig (2012), två populära filmer bland barnen på fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors väg till fred och säkerhet : en feministisk kritisk diskursanalys av Sierra Leones nationella handlingsplan för implementeringen av resolution 1325 och 1820

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Theresa Wahlqvist; [2016]
  Nyckelord :peace; gender; Resolution 1325; national action plans; Sierra Leone; feminist critical discourse analysis; security; Björkdahl Mannergren-Selimovic; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Through the use of feminist critical discourse analysis this study examines Sierra Leone’s National Action Plan in its implementation of UN Security Council Resolutions 1325 and 1820. The aim is to investigate whether gendered discourses in resolution 1325 have been included in the national action plan and provide an assessment of the impact this has had on the perception of women and gender within the sector of peace and security. LÄS MER

 4. 4. Under och slarviga skisser. En studie av genuskonstruktioner i Per Lysanders och Suzanne Ostens Medeas barn och Sessorna på Haga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Nathalie Vestergren; [2014]
  Nyckelord :Lysander; Osten; Medeas barn; Sessorna på Haga; dramatik; litteratur; Hirdman; Nikolajeva; genus; könsbilder; könshierarki; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Per Lysanders och Suzanne Ostens dramer Medeas barn (1975) och Sessorna på Haga (1976) har spelats på teaterinstitutionen Unga Klara. Uppsatsen är en studie av genuskonstruktioner i de två pjäserna. Med hjälp av Maria Nikolajevas motsatsschema över könsstereotypiska egenskaper studeras kvinno- och mansbilder. LÄS MER

 5. 5. Den performativa uppväxten : en studie i den heterosexuella matrisens verkan i tre svenska skolskildringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Johansson; [2012]
  Nyckelord :Judith Butler; Yvonne Hirdman; Agnes von Krusenstjerna; Jan Guillou; Jonas Gardell; Performativitet; Den heterosexuella matrisen; Svenska skolskildringar; Feminism; Queerteori; Postmodernism; Poststrukturalism; Sexualitet; Litteraturvetenskap; Tony växer upp; Tonys läroår; Ondskan; En komikers uppväxt; Ett ufo gör entré; Jenny;

  Sammanfattning : Uppsatsen Den performativa uppväxten syftar till att studera den heterosexuella matrisens verkan i tre svenska skolskildringar. Som teoretisk grund för undersökningen används såväl Yvonne Hirdmans teori om hur genussystemet bärs upp av de logiska fundamenten isärhållning och könshierarki, som Judith Butlers queerfeministiskt filosofiska dekonstruktion av kön som kategori. LÄS MER