Sökning: "könsidentitet organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden könsidentitet organisationer.

 1. 1. Maktrelationer inom Polismyndigheten : En kvantitativ studie om upplevelse av osynliga maktrelationer inom Sveriges Polismyndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Linde; Cassandra Nyman; [2020]
  Nyckelord :suppression techniques; power relationships; police; police authority; gender identity; gender; public administration; härskartekniker; maktrelationer; polis; polismyndighet; könsidentitet; genus; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Polismyndigheten har i årtionden präglats av en machokultur och även om synen på kön och könsidentitet förändrats med tiden påvisar studien att den gamla kulturen lever kvar. Myndigheten har en tydlig hierarkisk styrning med strikta regler och förhållningssätt, men som i alla organisationer förekommer informella osynliga maktrelationer även här. LÄS MER

 2. 2. "ATT INTE LÅTA DET MÄRKAS” EN KVALITATIV STUDIE OM HUR TRANSPERSONER MED AUTISM PÅVERKAS AV NORMER KRING KÖNSIDENTITET OCH FUNKTION I LIVET OCH VÅRDEN

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maria Kronvall; [2019]
  Nyckelord :autism; normer; semistrukturerade intervjuer; stigma; trans; upplevelser; vården;

  Sammanfattning : Forskning visar på överrepresentation av transpersoner med autism. Både transpersoner och personer med autism har en ökad sårbarhet för psykisk ohälsa. Det finns ytterst få studier där dessa personer får komma till tals och berätta hur de upplever att det är att leva med två normbrytande identiteter. LÄS MER

 3. 3. The effects and limits of corporate gender equality standards : A feminist post-structuralist perspective

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Lisette Frandsen Albrechtsen; [2019]
  Nyckelord :Gender; Feminist Post-Structuralism; Corporate standards; Workplace Gender Equality; CSR; Certifications; Ligestilling; Kønsidentitet; Poststrukturalisme; CSR; Ligestilling på arbejdsmarkedet; Ligeløn; Ligelønscertificering; Certificering;

  Sammanfattning : Based on my research aim of covering a gap in the literature on corporate gender equality standards, I research the effects and limits of corporate gender equality standards through a feminist poststructuralist perspective using the case study of the EDGE standard. Based on a qualitative research design, I build an analytical framework on Carol Bacchi’s ‘What’s the Problem Represented to be’ (WPR) approach to analyze the material in form of the five assessment areas of the EDGE standard. LÄS MER

 4. 4. ”Hade jag inte haft dysfori hade jag inte börjat strunta i maten.” – En fördjupande studie om transpersoners upplevelser av ätstörningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jakob Bohman; [2019]
  Nyckelord :ätstörningar; transpersoner; binära könssystemet; minoritetsstress; social kontroll; alienation; performativitet; kunskapssociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Jakob Bohman Titel: Titel – En fördjupande studie om transpersoners upplevelser av ätstörningar. Masteruppsats: SOCM04 30 hp Handledare: Mikael Klintman Sociologiska institutionen, vårterminen 2019 Transpersoner är starkt överrepresenterade inom ätstörningsstatistiken. LÄS MER

 5. 5. Män utsatta för sexuella övergrepp : Maskulinitets- och identitetsteoretiska perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :David Fornander; [2018]
  Nyckelord :Male rape; Male sexual assault; Masculinity; Sexuality; Homophobia; Deviance; Sexual self-perception; Male identity; Våldtagna män; Sexuella övergrepp; Maskulinitet; Sexuell identitet; Sexuell självuppfattning; Manlig identitet; Sexuellt våld; Avvikande; Sexualitet; Övergrepp;

  Sammanfattning : Den här studien har till syfte att utifrån maskulinitets - och identitetsteoretiska perspektiv undersöka sju yrkesverksamma behandlares och rådgivares syn på mäns utsatthet för sexuella övergrepp.  Fokus är på föreställningar om män som blir utsatta för grövre sexuella övergrepp av andra män, och som söker psykosocialt stöd för detta i vuxen ålder. LÄS MER