Sökning: "könsidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet könsidentitet.

 1. 1. Hbtq+ personers upplevelser av bemötandet inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elina Andersson; Emma Celén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Hbtq personer; upplevelser; bemötande; personcentrerad vård; vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hbtqi+ personer tillhör en sårbar minoritetsgrupp som är utsatt för diskriminering både i Sverige och resten av världen. Den fysiska och psykiska hälsan påverkas negativt av minoritetsstress och hbtqi+ personer har visat sig vara mer sårbara för viss psykisk- och fysisk ohälsa än heterosexuella och cispersoner. LÄS MER

 2. 2. Intellektuell funktionsnedsättning och sexuell hälsa : En kvalitativ studie om personalens förhållningssätt och syn på brukares sexuella uttryck

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Cecilia Persson; Viveca Sjögren; [2022]
  Nyckelord :approach; group homes; intellectual disability; professionals; sexuality; sexual script; förhållningssätt; gruppboende; intellektuell funktionsnedsättning; professionella; sexualitet; sexuella script s;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen (WHO) definierar sexuell hälsa som individens rätt till sitt eget sexuella uttryck och att njuta av sin sexualitet. Till detta räknas möjligheten att njuta av säkert sex fritt från tvång, diskriminering och våld. LÄS MER

 3. 3. HBTQ & könsidentitet i läroböcker : En kvalitativ innehållsanalys om framställningen av HBTQ-personer och könsidentitet i läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Hultman; [2022]
  Nyckelord :LGBTQ; gender identity; content analysis; queer theory; gender theory; HBTQ; könsidentitet; innehållsanalys; queerteori; genusteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att genom en innehållsanalys ta reda på hur läroböcker i samhällskunskap framställer HBTQ-personer och könsidentitet. I uppsatsen beskrivs en bakgrund till både genusteori och queerteori för att kunna få en förståelse för de teoretiska begreppen som ligger till grund för uppsatsen. LÄS MER

 4. 4. Diskursen om HBTQIA i skolan : Hur bildlärarstudenter pratar om sexualitet och könsidentitet i en bildanalytisk kontext.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Tintin Krans Genrup; Linnea Djurfeldt; [2022]
  Nyckelord :discourse; image analysis; LGBTQ; norms; power; student teachers; visual art education; Diskurs; bildanalys; LGBTQ; HBTQIA; normer; makt; lärarstudent; bild; visuell kultur;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to analyse how future art teachers talk about gender identity and sexuality in the context of an image analysis. In order to gather the empirical data used for this paper we sent out a questionnaire to student teachers with art as their primary subject. LÄS MER

 5. 5. Feministiska debatten om kön och självidentifikation : En idéanalytisk studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ingrid Johansson Vikström; [2022]
  Nyckelord :Feminism; Idéanalys; Trans; Radikalfeminism; Poststrukturalism; Transfeminism; Kön; Könsidentitet; Gender Critical;

  Sammanfattning : .... LÄS MER