Sökning: "könsidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet könsidentitet.

 1. 1. Kan datorspel leda till spelberoende om pengar? : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Christoffer Bergman; [2020]
  Nyckelord :datorspel; simulerad gambling; gamblingmissbruk; påverkan; biopsykosocial teori;

  Sammanfattning : Runt om i världen ekar exempel om barn och unga som farit illa på grund av gamblingliknande aktiviteter i datorspel. Det är ett ämne där föräldrar saknar förståelse och insyn samtidigt som den utformas i vinstdrivande avsikt. LÄS MER

 2. 2. "Vad ska vi leka?" : En observationsstudie om barns könsskapande i utomhusleken och hur pedagogerna förhåller sig till detta.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Selin Bakir; Julia Wigren; [2020]
  Nyckelord :Kön; förskola; utelek; pedagoger; genus; observation;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att synliggöra hur barn konstruerar kön och makt i sin lek utomhus samt hur pedagogerna förhåller sig till barns könande i lek. För att synliggöra detta har vi gjort en observationsstudie där vi observerat barngruppen och pedagogerna på en och samma förskola under deras utomhuslek inom loppet av fyra dagar. LÄS MER

 3. 3. Genus och sexualitet i läromedel : En jämförande analys av två gymnasieläromedel för svenska som andraspråk 2 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jessika Herrán Stålenbring; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; svenska som andraspråk; gymnasiet; sexualitet; könsidentitet; genus; heteronormativitet; innehållsanalys; diskursteori;

  Sammanfattning : Skolans styrdokument är tydliga gällande inkluderande av samtliga elever oavsett sexualitet, kön eller eventuell könsöverskridande identitet. Med utgångspunkt i detta och de båda begreppen genus och könsroller var studiens syfte att undersöka hur genus, sexualitet och identitet framställs i två undersökta läromedel för svenska som andraspråk på gymnasiet (Kontext – Svenska som andraspråk 2–3 samt Svenska som andraspråk 2 & 3). LÄS MER

 4. 4. "Jag har på något sätt vetat det hela mitt liv att det är något som inte stämmer." : En hermeneutisk studie om transpersoners upplevda könsidentitet i relation till samhällets normativa föreställningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Olsson; Micaela Swahn; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Intersektionalitet inom forskningsfältet äldre lhbtq-personers psykiska hälsa – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Isabell B. Warkki; Tina Kashfi; [2019-06-12]
  Nyckelord :Intersektionalitet; Gerontologi; LHBTQ; Psykisk hälsa; Folkhälsovetenskap; Intersectionality; Gerontology; LGBTQ; Mental Health; Public Health;

  Sammanfattning : Introduction: The research field of mental health among older LGBTQ persons needs to bedeveloped. An intersectional perspective can contribute to illustrate heterogeneity within thegroup, as well as contribute to increased knowledge on how an individual’s multiple socialpositions interact. LÄS MER