Sökning: "könsidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet könsidentitet.

 1. 1. "Vad ska vi leka?" : En observationsstudie om barns könsskapande i utomhusleken och hur pedagogerna förhåller sig till detta.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Selin Bakir; Julia Wigren; [2020]
  Nyckelord :Kön; förskola; utelek; pedagoger; genus; observation;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att synliggöra hur barn konstruerar kön och makt i sin lek utomhus samt hur pedagogerna förhåller sig till barns könande i lek. För att synliggöra detta har vi gjort en observationsstudie där vi observerat barngruppen och pedagogerna på en och samma förskola under deras utomhuslek inom loppet av fyra dagar. LÄS MER

 2. 2. Intersektionalitet inom forskningsfältet äldre lhbtq-personers psykiska hälsa – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Isabell B. Warkki; Tina Kashfi; [2019-06-12]
  Nyckelord :Intersektionalitet; Gerontologi; LHBTQ; Psykisk hälsa; Folkhälsovetenskap; Intersectionality; Gerontology; LGBTQ; Mental Health; Public Health;

  Sammanfattning : Introduction: The research field of mental health among older LGBTQ persons needs to bedeveloped. An intersectional perspective can contribute to illustrate heterogeneity within thegroup, as well as contribute to increased knowledge on how an individual’s multiple socialpositions interact. LÄS MER

 3. 3. Transpersoners upplevelse av bemötandet inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Svetlana Vasiljeva; [2019]
  Nyckelord :transgender people; treatment; experiences; social services; transpersoner; hbtq-personer; bemötande; upplevelser; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur transpersoner upplever bemötande inom socialtjänsten. Enligt tidigare forskning har transpersoner olika upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten. De har upplevt att de mötts med oförståelse och okunskap, blir felkönade och blir inte tilltalade vid sitt rätta namn. LÄS MER

 4. 4. "Tyst nu boys det osar så jävla mycket testo här inne" : En sociologisk studie om traditionella genusmönsters påverkan på flickors och pojkars utbildning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Gabriella Bagiaras; [2019]
  Nyckelord :könsidentitet; genus; genusarrangemang; genuskompetens; genusregimer; performativitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker traditionella genusmönsters påverkan på flickors och pojkars utbildning. Studien har utförts genom observationer och intervjuer på en gymnasieskola i Luleå i syfte att undersöka om traditionella genusmönster påverkar flickors och pojkars utbildning, om förekomst av traditionella genusmönster kan begränsa flickor och pojkar från att tillgodogöra sig undervisning samt hur lärarens agerande kan påverka beteenden i klassrumssituationen som baseras på traditionella genusmönster. LÄS MER

 5. 5. The effects and limits of corporate gender equality standards : A feminist post-structuralist perspective

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Lisette Frandsen Albrechtsen; [2019]
  Nyckelord :Gender; Feminist Post-Structuralism; Corporate standards; Workplace Gender Equality; CSR; Certifications; Ligestilling; Kønsidentitet; Poststrukturalisme; CSR; Ligestilling på arbejdsmarkedet; Ligeløn; Ligelønscertificering; Certificering;

  Sammanfattning : Based on my research aim of covering a gap in the literature on corporate gender equality standards, I research the effects and limits of corporate gender equality standards through a feminist poststructuralist perspective using the case study of the EDGE standard. Based on a qualitative research design, I build an analytical framework on Carol Bacchi’s ‘What’s the Problem Represented to be’ (WPR) approach to analyze the material in form of the five assessment areas of the EDGE standard. LÄS MER