Sökning: "könskodning"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet könskodning.

 1. 1. Genus & gränssnitt : En kvalitativ studie om hur stereotypiskt könskodad design påverkar användares upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ellen Määttä; [2022]
  Nyckelord :User Interface; Visual Design; User Experience; Stereotypes; Gendered-Coded Design; Gender.; Stereotyper; könskodning; genus; upplevelse; interaktionsdesign.;

  Sammanfattning : Genus definierar människors sociala kön och genomsyrar samhället genom de föreställningar, idéer och handlingar som förknippas med män respektive kvinnor. Uppfattningar av genus skapas och upprätthålls av genussystem som är konstruerat för att producera stereotyper. LÄS MER

 2. 2. Vi söker dig som är som vi : En diskursanalytisk studie av personliga egenskaper som krav i rekryteringsannonser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Towe Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Personal traits; Gendered wording; Critical discourse analysis; Recruitment ads; Language and gender; Personliga egenskaper; Könskodning; Kritisk diskursanalys; Rekryteringsannonser; Språk och kön;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker personliga egenskaper i rekryteringsannonser på LinkedIn för att se om det finns språkliga barriärer som sätts upp tidigt för att styra människor mot olika karriärvägar. I inledningen beskrivs hur vanligt förekommande det är att personliga egenskaper efterfrågas i rekryteringsannonser och att det mer eller mindre medvetet kan utgöra en grund för diskriminering. LÄS MER

 3. 3. Engagerad eller driven?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sofie Martinsson; [2021]
  Nyckelord :Könskodning; platsannonser; kompetensförsörjning; könsegregering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det svenska arbetslivet är horisontellt könssegregerat. Kvinnor och män arbetar, till stor grad, inom olika sektorer, branscher och yrken. En metod för att få in rätt kompetens i organisationer är kompetensförsörjning och platsannonser används ofta för att utlysa tjänster. LÄS MER

 4. 4. Tjejigt eller killigt? : Om grundskoleelevers könskodning av matematiken.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cornelia Jakobsson; Eva-Pia Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Matematik som maskulin domän; Grundskoleelever; Enkät; Performativitet; Genussystem.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En jämn könsfördeling – fantasi eller verklighet? : En kartläggning av hur kön genom språk tar sig till uttryck i jobbannonser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Eliza Erlandsson; Moa Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Egenskaper; jobbannonser; könskodning; rekrytering; språk;

  Sammanfattning : Studien har undersökt huruvida jobbannonser är könskodade utifrån språk och yrke. För att fylla en kunskapslucka i nuvarande forskning har studien fokuserats till jobbannonser som uttryckligen skriver att de strävar efter en jämn könsfördelning. LÄS MER