Sökning: "könskonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet könskonstruktion.

 1. 1. "Du som är man, gör vad du kan" : Maskulinitet i Hoola Bandoola Bands texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Max Hed; [2019]
  Nyckelord :Hoola Bandoola Band; Maskulinitet; Könskonstruktion; Hegemoni;

  Sammanfattning : Previous research shows how male and female can be reflected differently within the progressive music movement and other music genres. This research often derives from the dichotomy between women and men and analyzes how the prevailing gender order affects culture and its followers. LÄS MER

 2. 2. “Den kommer höras högt i alla ghettokidsens lur” : - En hermeneutisk analys om hur svensk hiphop och reggae konstruerar kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Max Hed; [2019]
  Nyckelord :könskonstruktion; reggae; hiphop; genusvetenskap; genus; musik;

  Sammanfattning : Previous research shows how music presents gender in different ways depending on the genre, and that music can affect the listeners' behaviour. There is also research that shows how gender is constructed in different social arenas and through people's way of expressing themselves and communicating. LÄS MER

 3. 3. "Du är min lilla danstjej du!" : Förskollärares roll i konstruktionen av kön i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Petra Jonth Axelsson; Emily Knight; [2019]
  Nyckelord :Genus; förskola; kön; maskulinitet; könskonstruktion;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om hur några förskollärare samt pedagoger i dialog och handlingar med barn konstruerar kön i förskolan. Vi har fokuserat på hur förskollärare arbetar utifrån ett genusperspektiv, utifrån tal och handlingar. LÄS MER

 4. 4. Träningsvilliga killar och ett härligt gäng tjejer : En tematisk innehållsanalys av könskonstruktion i ungdomsfotbollens lagpresentationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Genborg Linda; [2018]
  Nyckelord :youth football; gender construction; sports stereotype; dichotomy; media; equality; ungdomsfotboll; genuskonstruktion; idrottsstereotyp; dikotomi; media; jämställdhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur flick- respektive pojkspelare och deras idrottsutövande inom ungdomsfotbollen konstrueras i förhållande till varandra och till den stereotypa bild av kvinnligt och manligt idrottande som media upprättar. Vidare ämnar den besvara om fotbollsklubbarnas framställning av fotbollslagen genomsyras av Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål om jämställt idrottande. LÄS MER

 5. 5. Den förlorade pojken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Nicole Lindborg; [2017]
  Nyckelord :betyg; genus; grundskola; individualisering; kön; litteracitet; resultatskillnader; samhällspåverkan; språk; svenska;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta arbete är att undersöka anledningar till resultatskillnader mellan pojkar och flickor inom svenskämnet. Vi har kontinuerligt under vår ämneslärarutbildning observerat och fått ta del av genomgående resultatskillnader mellan pojkar och flickor på högstadie- och gymnasienivå. LÄS MER