Sökning: "könskultur"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet könskultur.

 1. 1. Jämställdhetens illusion - En flerfallsstudie av hur könskultur ter sig i strukturellt jämställda svenska bolag

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Eleonor Toni; Eliza Forsaeus; [2017]
  Nyckelord :Organizational culture; Gender equality; Gender culture; Sweden;

  Sammanfattning : Sweden is at the global forefront regarding gender equality and statistics show that structurally gender equal Swedish companies' shares grow at a double rate compared to the Stockholm Stock Exchange (OMXSPI). Yet many Swedish companies fail to follow in the footsteps of these leading firms and remain unequal. LÄS MER

 2. 2. Ojämställdhet i revisionsbranschen : Existerar könsdiskriminering i revisionsprofessionen?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Svensson; Mia Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskare har funnit att revisionsbranschen är mandominerad och ojämställd på framförallt de ledande positionerna i de svenska revisionsbyråerna (Jonnergård et. al., 2010). LÄS MER

 3. 3. Könsbunden gymkultur? : en kvantitativ studie om hur kvinnor och män väljer att träna på gym.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anna Alriksson; [2016]
  Nyckelord :könskultur; styrketräning; gym; könsbunden; gymkultur; träning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med uppsatsen var att undersöka vad och hur vuxna tränade på gym för att se om det fanns några skillnader som gick att relatera till kön. De frågeställningar som användes för att besvara syftet var: Vilken form av träning föredrog vuxna att ägna sig åt på gymmet? I vilken utsträckning styrketränade vuxna i gymmets öppna lokaler? Vilka muskelgrupper och redskap premierades i samband med vuxnas styrketräning? Hur mycket tid lade vuxna på träning? Föredrog vuxna att träna på egen hand eller tillsammans med andra? Samtliga frågeställningar analyserades utifrån om det skiljde sig mellan kvinnor och män. LÄS MER