Sökning: "könsmångfald"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet könsmångfald.

 1. 1. Mångfald och humankapital inom bolagsstyrelser och hur det påverkar den finansiella prestationen betingat av socialt kapital : en studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Andreas Larsson; Gabriel Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Socialt kapital; humankapital; åldersmångfald; könsmångfald; etnisk mångfald; finansiell prestation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning fokuserar mycket på könsaspekten inom bolagsstyrelser och det finns mycket litteratur skrivet inom det ämnet. Men omfattningen av forskning på andra aspekter såsom etnisk mångfald och humankapital i samma kontext är mindre. LÄS MER

 2. 2. Shirts, Skirts and Financial Performance : A study of the business case for gender diversity in Swedish and Danish corporation boards

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Victoria Johnsson; [2016]
  Nyckelord :Gender diversity; financial performance; agency theory; resource dependency theory; the business case for diversity;

  Sammanfattning : Problem:      Companies need to maintain a competitive position in the market to financially perform, and in order to do so, the companies need to have a good corporate governance structure. In the latter years, the ethical discussion about gender diversity has gained a lot of attention in society, which influence norms, standards and legislations, and also the business. LÄS MER

 3. 3. Sisters before Misters? : Styrelsesammansättningens påverkan på könsmångfald i ledningsgruppen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Eriksson; Caroline Strömberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Den ojämna könsfördelningen på arbetsmarknadens maktpositioner är ett omtalat ämne i dagens Sverige både i media och inom politiken. Idag är den genomsnittliga könsfördelning på 19 % kvinnor i ledningsgrupper trots att företagen som helhet visar en jämnare könsfördelning med minst 40 % kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Den orena revisionsberättelsen : Vilka faktorer kan förklara revisionsberättelsens utformning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Victoria Granstam; Louise Ewaldh; [2012]
  Nyckelord :revision; revisionsberättelse; oren; finansiella faktorer; finansiella nyckeltal; externredovisning; redovisning; ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Debatten om revision är högaktuell med tanke på bolagskriser, finanskriser och revisionspliktens avskaffande. Revisorernas arbete har uppmärksammats vid bolagskriser och deras agerande har ifrågasatts. Sedan den senaste finanskrisen har andelen orena revisionsberättelser ökat och en majoritet av dessa finns i mikroföretagen. LÄS MER