Sökning: "könsneutralt namn"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden könsneutralt namn.

 1. 1. "Varför gav ni mig ett könsneutralt namn era jäkla queertroll?" : En kvalitativ undersökning om hur lesbiska föräldrar förhåller sig till samtida genusnormer i uppfostran av sina barn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Vilja Nyman; [2019]
  Nyckelord :Genusgörande; genusnormer; genus i barnuppfostran; samkönade föräldrar; lesbiska föräldrar; lesbiska familjer;

  Sammanfattning : In this thesis, I explore how lesbian parents in Sweden relate to norms about gender expression and identity when parenting their children. Through semi-structured interviews with six lesbian parents on their gendered parenting practices I explore how norms regarding gender expression and gender identity are present in and affect the choices they make when raising their children. LÄS MER

 2. 2. Upplevd diskriminering vid arbetsrekrytering    : En experimentell studie av upplevd diskriminering i ett könsneutralt yrke beroende av den arbetssökandes namn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Helena Strömberg; Elina Carlén; [2018]
  Nyckelord :könsdiskriminering; könsneutralt namn; prototypisk diskriminering; same gender bias diskriminering;

  Sammanfattning : Sverige är ett av de mest jämställda länder i världen när det kommer till arbetsmarknaden mellan kvinnor och män (Magnusson, 2002). Omfattande fältexperiment (Carlsson & Sinclair, 2017)  har visat att det förekommer mycket lite diskriminering utifrån kön när män och kvinnor med motsvarande meriter söker samma tjänster. LÄS MER

 3. 3. Studenters attityder till könsneutralt språkbruk : Hen, en som generaliserande pronomen och könskonträra namn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Carin Leibring Svedjedal; [2014]
  Nyckelord :hen; en som generaliserande pronomen; könskonträra namn; attityd; könsneutralt språkbruk;

  Sammanfattning : Undersökningen som gjorts i denna uppsats har som främsta syfte att kartlägga attityder till delar av könsneutralt språkbruk och orsakerna till dessa hos en specifik grupp av informanter – studenter på universitetsnivå. Studenterna har valts utifrån vilket vetenskapsområde de studerar inom. LÄS MER

 4. 4. Kivi är en han, inte en hen : Om förskolebarns tillskrivande av kön i samtal om en könlös bok

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sandra Lindström; [2013]
  Nyckelord :hen; gender-neutral language; pronouns; children’s literature; children; gender; pre-school; hen; könsneutralt språk; pronomen; barnlitteratur; barn; genus; förskola; Kivi och monsterhund;

  Sammanfattning : I den stora hen-debatten under 2012 saknades barnens perspektiv. Syftet med denna uppsats är att belysa det genom att ta reda på vilka pronomen förskolebarn använder i sitt samtalande om barnboken Kivi och monsterhund som endast innehåller könsneutrala pronomen. LÄS MER