Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. "Varför gav ni mig ett könsneutralt namn era jäkla queertroll?" : En kvalitativ undersökning om hur lesbiska föräldrar förhåller sig till samtida genusnormer i uppfostran av sina barn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Vilja Nyman; [2019]
  Nyckelord :Genusgörande; genusnormer; genus i barnuppfostran; samkönade föräldrar; lesbiska föräldrar; lesbiska familjer;

  Sammanfattning : In this thesis, I explore how lesbian parents in Sweden relate to norms about gender expression and identity when parenting their children. Through semi-structured interviews with six lesbian parents on their gendered parenting practices I explore how norms regarding gender expression and gender identity are present in and affect the choices they make when raising their children. LÄS MER

 2. 2. Studenters attityder till könsneutralt språkbruk : Hen, en som generaliserande pronomen och könskonträra namn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Carin Leibring Svedjedal; [2014]
  Nyckelord :hen; en som generaliserande pronomen; könskonträra namn; attityd; könsneutralt språkbruk;

  Sammanfattning : Undersökningen som gjorts i denna uppsats har som främsta syfte att kartlägga attityder till delar av könsneutralt språkbruk och orsakerna till dessa hos en specifik grupp av informanter – studenter på universitetsnivå. Studenterna har valts utifrån vilket vetenskapsområde de studerar inom. LÄS MER