Sökning: "könsneutralt språkbruk"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden könsneutralt språkbruk.

 1. 1. Genusperspektiv på två av grundskolans teknikböcker : Två textanalyser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Gabriela Aue Andersson; Tobias Hjortsberg; [2018]
  Nyckelord :Technology; gender; equality; text analysis; textbooks; primary school; teknik; genus; jämställdhet; textanalys; läroböcker; grundskola;

  Sammanfattning : Enligt Skolverkets styrdokument ska skolan arbeta aktivt för jämställdhet och har även ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Dessa mönster blir tydliga inte minst ispråket. LÄS MER

 2. 2. Studenters attityder till könsneutralt språkbruk : Hen, en som generaliserande pronomen och könskonträra namn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Carin Leibring Svedjedal; [2014]
  Nyckelord :hen; en som generaliserande pronomen; könskonträra namn; attityd; könsneutralt språkbruk;

  Sammanfattning : Undersökningen som gjorts i denna uppsats har som främsta syfte att kartlägga attityder till delar av könsneutralt språkbruk och orsakerna till dessa hos en specifik grupp av informanter – studenter på universitetsnivå. Studenterna har valts utifrån vilket vetenskapsområde de studerar inom. LÄS MER

 3. 3. "Er kvinnosyn visar sig i er politik men också i ert förhållningssätt och i ert språkbruk" : En textanalys med genusperspektiv på Sverigedemokraternas partiprogram

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Malin Wigen; [2013]
  Nyckelord :Kritisk textanalys; genus; intersektionalitet;

  Sammanfattning : I denna studie har en kritisk textanalys med genusperspektiv gjorts på Sverigedemokraternas partiprogram. Syftet var att undersöka om Sverigedemokraternas språk i partiprogrammet lever upp till sina jämställdhetsambitioner och undersöka vilka föreställningar om kön som framträder. LÄS MER

 4. 4. "Hen kan du vara själv gubbkärring" : debatten om det könsneutrala pronomenet "hen" i svensk storstadspress

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Laura Verina; Cecilia Lundberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt hur debatten om det könsneutrala pronomenet "hen" såg ut i svensk storstadspress, perioden efter utgivningen av barnboken Kivi och Monsterhund, skriven av Jesper Lundqvist, där "hen" används genomgående. Undersökningen baseras på en kvantitativ samt en kvalitativ analys av texter från tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Metro, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, Göteborgs-Tidningen, Göteborgs- Posten och Dagen. LÄS MER

 5. 5. Jämställt språkbruk i jämställdhetsplaner? En språklig granskning och jämförelse av riksdagspartiernas jämställdhetsplaner

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Carola Mikaelsson; [2007]
  Nyckelord :Jämställt språkbruk; Jämställdhetsplaner; Könsneutralitet; Könsneutralt språkbruk; Könsbestämningar i språkbruket; Kön och genus; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Jag har för denna uppsats granskat språkbruket i samtliga riksdagspartiers jämställdhetsplaner, i avseendet språk och kön, detta för att undersöka hur språkbruket ser ut för aspekterna personliga pronomina, titlar och personbeteckningar, böjning av adjektiv i naturligt genus, förekomst av ord och ordkombinationer som ?kvinnor?, ?män? och ?kvinnor och män? och snarlika ord samt omskrivningar. De partier som omfattas av min undersökning är centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet, moderaterna, socialdemokraterna och vänsterpartiet. LÄS MER