Sökning: "könsnormer"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade ordet könsnormer.

 1. 1. Hockeykillar och hästtjejer: identitet och könsnormer i elevers visuella kulturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johan Rosén; Anja Skog; [2022]
  Nyckelord :bildundervisning; elevers visuella kulturer; femininitet; könsnormer; maskulinitet; visuell kultur;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to make a contribution of knowledge about students’ visual cultures and what possibilities and limitations they might pose in visual art education. Semi-structured interviews were conducted with 15-year-old students, which resulted in empirical data consisting of transcriptions of two interviews concerning the visual cultures of ice hockey and horseback riding. LÄS MER

 2. 2. Para är makt : En multimodal kritisk diskursanalys om den svenska gangsterrappens betydelse för maskulinitet och våld

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Wilma Norrgård; Vilma Denesfay; [2022]
  Nyckelord :MCDA; hiphop; gangsterrap; maskulinitet; våld; kriminalitet; Einár; musikvideo;

  Sammanfattning : Denna studie berör fenomenet svensk gangsterrap och ämnar att kritiskt granska innehållet som kommuniceras ut via musikvideos till samhället. Syftet är att undersöka huruvida våld samt kriminalitet i relation till maskulinitet upprätthålls inom det diskursiva fältet gangsterrap. LÄS MER

 3. 3. Transmäns upplevelser av graviditet, förlossning och postpartumperioden samt av vårdmöten inom dessa områden : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Eklind; Elin Olsson; [2022]
  Nyckelord :Childbirth; experience; pregnancy; transmen; Förlossning; graviditet; transmän; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transman är en person född som kvinna juridiskt men som identifierar sig som man. Transmän ären specifik grupp med egna behov. Transmän upplever ofta könsdysfori som innebär ett obehag som uppstårnär den upplevda könsidentiteten inte överensstämmer med den biologiska könsidentiteten. LÄS MER

 4. 4. ”Nämen vad gjorde du först då, gå hem och håll låg profil, du är väl mannen” : mansjourers erfarenheter av normbrytande våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Borg; Anton Holmstedt; [2022]
  Nyckelord :Våld i nära relation; relationsvåld; könsnormer; genusnormer; kvinnors våld mot män;

  Sammanfattning : Den här studien tar sin utgångspunkt i könsnormer i våld i nära relationer och hur de påverkar manliga våldsoffer. Således om upplevelsen av att vara våldsutsatt skiljer sig mellan könen, och om därmed gränsdragningen av en våldshandling skiljer sig mellan en man och en kvinna. LÄS MER

 5. 5. Hur slutar berättelsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fanny Nilsson; Eleonora Bladh; [2022]
  Nyckelord :digital varumärkeskommunikation; storytelling; onlinedejting; extern kommunikation; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tinder is one of the world's leading online dating platforms, and they have become known for its "Swipe right" invention. Bumble has the same founder as Tinder but focuses on challenging the rules of dating and giving women control over online dating. LÄS MER