Sökning: "könsorganen"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet könsorganen.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av att ha genomgått könsstympning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Maria Larsson; Rebecca Noppa; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning är en kulturell tradition som utövas i mestadels Afrika, men också i Mellanöstern och Asien. Omkring 200 miljoner kvinnor beräknas idag vara könsstympade och cirka 3 miljoner beräknas vara i risk för att utsättas för ingreppet årligen. LÄS MER

 2. 2. Fläskbatongen och skinkmackan : En undersökning av vilka ord som förekommer vid benämning av manliga och kvinnliga könsorgan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Alexandra Viktor; [2020]
  Nyckelord :Pussy; dick; snippa; genitals; feminism; metaphors; language and biological gender; social gender; taboo; swear words; Fitta; kuk; snippa; könsorgan; feminism; metaforer; språk och kön; genus; tabu; skällsord;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ämnad att undersöka vilka ord som används som benämningar för manliga och kvinnliga könsorgan samt att identifiera eventuella likheter och skillnader mellan hur män och kvinnor benämner dessa. Avsikten är även att kartlägga vad metaforerna bland orden säger i relation till samhället i stort. LÄS MER

 3. 3. Antimüllerskt hormon hos häst : klinisk relevans och hormonets variation med hästtyp, ålder och säsong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anne-Cathrine Jensen; [2020]
  Nyckelord :Antimüllerskt hormon; AMH; häst; granulosacellstumör; kryptorkism; säsongsvariation; åldersvariation;

  Sammanfattning : Antimüllerskt hormon (AMH) är ett konserverat glykoproteinhormon. Hos hanar produceras det under fosterstadiet i höga koncentrationer då det medverkar till regressionen av de Müllerska gångarna, förstadiet till de honliga könsorganen. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskans erfarenhet av kvinnlig könsstympning

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Nichola Lampa; Marlene Patterson; [2019]
  Nyckelord :FGM; könsstympning; skolsköterska; erfarenhet; tradition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning eller FGM (Female Genital Mutilatilation) på flickor innebär att hela eller delar av de yttre könsorganen skadas eller skärs bort. Det är en tradition som förekommer främst i Afrika och några länder i Mellanöstern och Asien. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans kunskap, attityd samt erfarenhet gällande kvinnlig könsstympning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Malin Broberg; Ida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Female genital mutilation cutting; nurse; knowledge; attitude; experience; Kvinnlig könsstympning; sjuksköterska; kunskap; attityd; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning innebär att av icke-medicinska skäl utföra en partiell eller total borttagning av de yttre kvinnliga könsorganen. Det finns fyra olika typer av könsstympning med olika allvarlighetsgrader. Sannolika orsaker är att kontrollera kvinnans sexliv samt kulturella strukturer. LÄS MER