Sökning: "könsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet könsperspektiv.

 1. 1. Missbruk och kön i filmer - En kritisk diskursanalys om hur filmer framställer missbruk utifrån ett könsperspektiv

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fahrudin Zaimovic; [2020]
  Nyckelord :alkohol; diskursanalys; förändring; genus; Missbruk; narkotika; reproduktion.;

  Sammanfattning : Zaimovic, F. Missbruk och kön i filmer. En kritisk diskursanalys om hur filmer framställer missbruk utifrån ett könsperspektiv. Masteruppsats i Socialt Arbete, 30 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Kontakter med Mobila Intensivvårdsgruppen på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen : En retrospektiv kartläggning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexander Germundsson Nilsson; Nina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Medical emergency team; Rapid response team; Critical care outreach team; Sweden; vigilance; intensive care unit; intensive care nurse; nursing; mobil intensivvårdsgrupp; MIG; intensivvårdssjuksköterska; vaksamhet; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvård är den högsta vårdinstansen på ett sjukhus, en av sjukvårdens mest resurskrävande behandlingsformer. När en patient blir kritiskt sjuk eller påvisar försämrade vitalparametrar kontaktar vårdpersonalen mobil intensivvårdsgrupp (MIG) som utgår ifrån intensivvårdsavdelningen (IVA). LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelser av sjuksköterskans vårdande ur ett könsperspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Josefin Broman; Josefin Bjerkeland; [2020]
  Nyckelord :Gender; Caring; Experiences; Men; Women; Patient; Genus; Kön; Vårdande; Upplevelser; Män; Kvinnor; Patient;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Muntlig framställning i svenskundervisning : pojkar och flickors attityder

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anaam Alobaidi; Juliana Brito Moreira; Amina Dedovic; [2019]
  Nyckelord :muntlig framställning; könsskillnader; attityder; svenskundervisning; högstadiet;

  Sammanfattning : Inledning I skolans styrdokument lyfts muntlig framställning fram i svenskämnets centrala innehåll och utgör en väsentlig del av svenskundervisningen. Elever ska genomföra en betydande del av sin kunskapsredovisning genom olika former av muntliga presentationer i skolan. LÄS MER

 5. 5. Pirater i Spel - En undersökning av hur pirater framställs i spelen Assassin’s Creed Black Flag och Monkey Island

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Samara El-Maadidi; [2019]
  Nyckelord :Pirater; Spel; Historiebruk; Komparativ; Genus;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks två spel med pirater som huvudkaraktärer, Assassin’s Creed Black Flag och Monkey Island, för att titta på representationen av pirater i spel och jämföra med hur pirater var i verkligheten eftersom pirater är ett allmänt omtyckt ämne i populärkulturen och något som är vanligt att skildra på olika sätt. Därför är det intressant att se historiebruket inom sjöröveri i spel. LÄS MER