Sökning: "könsrelaterad förföljelse"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden könsrelaterad förföljelse.

 1. 1. Flykting på grund av politisk uppfattning - Ett genusrättsvetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ulrika Sanded; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; migrationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom den genusrättsvetenskapliga framställningen har författare framfört hur 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning utformats och tolkats utifrån ett manligt perspektiv. Det kan, enligt bland andra Maria Bexelius, förklaras genom att kön påverkar rätten. LÄS MER

 2. 2. Skyddsgrundande asylskäl : En studie om det "manliga nätverkets" betydelse i skyddsbedömningen av asylsökande kvinnor från Somalia och Afghanistan.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Aleksandra Janusik; [2017]
  Nyckelord :male network; gender-based persecution; two folded oppression; discrimination; Manligt nätverk; könsrelaterad förföljelse; dubbelutsatthet; diskriminering;

  Sammanfattning : I länder som Afghanistan och Somalia är kvinnor rättsligt underordnade män och har sällan möjlighet att erhålla statligt skydd mot könsrelaterad förföljelse. I dessa länder är kvinnors skydd och överlevnad i stor utsträckning beroende av att det i sitt hemland har tillgång till ett manligt nätverk. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga asylsökande och könsrelaterad förföljelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandi Andersson; [2016]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gender-related persecution of refugee women - A feminist analysis of the persecution grounds of the refugee definition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Hägglund; [2016]
  Nyckelord :Public international law; folkrätt; Migration law; Migrationsrätt; Refugee definition; Flyktingdefinitionen; Persecution grounds; förföljelse grunderna; 1951 Convention relating to the Status of Refugees; gender-related persecution; könsrelaterad förföljelse; CEDAW; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Like many other international human rights law instruments, the 1951 Convention relating to the Status of Refugees was written from a male perspective, which has resulted in that the refugee definition of the Convention historically has been interpreted through a framework of male experiences. For this reason, many asylum claims of female applicants have been ignored. LÄS MER

 5. 5. Asylrätt. Könsrelaterad förföljelse som flyktinggrundande skäl enligt 4 kap 1§ Utlänningslagen (2005:716) ur ett genusperspektiv. Är alla lika inför lagen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Åsa Dejus; Alexandra Gibbons; [2013-01-09]
  Nyckelord :Asylrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER