Sökning: "könsroller i paradise hotel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden könsroller i paradise hotel.

 1. 1. Kändisfabriken Paradise Hotel - En kvalitativ innehållsanalys av roller, genus och personal branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Axel Börjesson; Bianca Rior; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; personal branding; rollteori; genus; könsstereotyper; sociala medier; Paradise Hotel; Instagram.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Paradise Hotel (PH) är Sveriges största och mest populära reality-tv-program, men även kanske Sveriges största kändisfabrik; unga svenskar söker sig nämligen till programmet i hopp om att lansera ett sociala medie-baserat kändisskap. Till att börja med grundar sig PH i heteronormativitet och har ofta blivit kritiserat för förlegade könsroller, därför utgår denna studie från att undersöka de könsstereotypiska skillnader som råder mellan en manlig respektive kvinnlig roll. LÄS MER

 2. 2. Bröd och skådespel åt folket : En kvalitativ analys av realityserien Paradise Hotel och en diskussion om TV4:s och medborgarens roll i offentligheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Daniel Andersson; Jon Karl Ivan Mattsson; [2005]
  Nyckelord :könsroller i TV; genus; kroppsuppfattning; kulturmönster; TV-program; dokusåpor; Gender studies; Genusvetenskap; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem: Underhållningsutbudet i TV ökar och televisionens möjligheter att stimulera till debatt och fungera som kunskapskälla riskerar att försvagas. Paradise Hotel, en så kallad realityserie, sändes flitigt i TV4 under våren 2005. LÄS MER