Sökning: "könsrollsteori"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet könsrollsteori.

  1. 1. Starka flickor, känsliga pojkar och självständiga barn : En utvärderande analys av genusorienterade ämnesord för barn- och ungdomsskönlitteratur

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Sanna Ulfsparre; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Det har länge funnits ett behov av kunskapsorganisatoriska redskap för att underlätta informationsåtervinning av den barn- och ungdomsskönlitteratur vars innehåll på olika sätt bryter mot traditionella könsroller och genusnormer. Inte minst kommer efterfrågan från skola och förskola. LÄS MER