Sökning: "könsskillnader alkohol"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden könsskillnader alkohol.

 1. 1. "Att komma för sent, så tidigt som möjligt" : En kvantitativ undersökning om ungdomar och deras uppfattning om ANDT-preventiva insatser i skolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Emma Alzén; Jennifer Andersson; [2020]
  Nyckelord :Prevention; ANDT; skola; risk- och skyddsfaktorer; könsskillnader;

  Sammanfattning : Substansanvändning hos ungdomar är ett socialt samhällsproblem som har funnits sedan länge. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur eleverna på en gymnasieskola uppfattar olika preventiva insatser mot användningen av alkohol, narkotika doping och tobak. LÄS MER

 2. 2. Berusad i Europa : En kvantitativ studie om européers alkoholvanor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Felicia Frennesson; Noor Karim; [2018]
  Nyckelord :Alkoholvanor; alkoholkonsumtion; socioekonomisk status; könsskillnader AUDIT-C;

  Sammanfattning : Alkohol är en källa till glädje men är också orsaken till många människors lidande och död. Värst drabbade är de som redan är missgynnade i samhället och den världsdel där alkohol konsumeras som mest är Europa. Alkoholen är integrerad i det sociala livet människor emellan och är något som är förknippat med mat och fest. LÄS MER

 3. 3. HON LJUGER : En studie av våldtäktsmytsacceptansen hos universitetsstudenter på Umeå Universitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Saga Höglund; Linnéa Lindahl; [2018]
  Nyckelord :våldtäktsmyter; RMA; genus; skuldbeläggning; kön; utbildning; politik; ålder; alkohol; studenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka våldtäktsmytsacceptansen bland studenter på Umeå Universitet, samt huruvida acceptansen skiljer sig åt beroende på ålder, politik, kön och studieinriktning. Begreppet våldtäktsmyt utvecklades på 1970-talet, under den andra feministvågen, och syftar på ett antal falska föreställningar om hur en våldtäkt går till, vem som kan bli utsatt och vem som är en våldtäktsman. LÄS MER

 4. 4. Riskfaktorer och alkohol- och narkotikaproblematik : En tvärsnittsstudie vid Maria-mottagningar i Sverige. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Elina Nilsson; Christian Rasmussen; [2018]
  Nyckelord :Risk- and protective factors; drugs; substance use; alcohol; drugabuse; difficulty; frequency; gender differences; Risk- och skyddsfaktorer; narkotika; alcohol; missbruk; svårighetsgrad; frekvens; könsskillnader;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att undersöka eventuella skillnader och likheter mellan missbrukets svårighetsgrad av alkohol och narkotika och ett antal riskfaktorer hos ungdomar som varit inskrivna på någon av landets Maria-mottagningar. Ytterligare ett syfte är att undersöka om det finns skillnader mellan pojkar och flickor i detta avseende. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa och missbruk hos ungdomar : En tvärsnittsstudie vid Maria-mottagningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Lisa Johansson; Louise Rosén; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; alkohol- och narkotika missbruk; risk- och skyddsfaktorer; könsskillnader; UngDOK;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att beskriva ungdomar i öppenvård som har psykisk ohälsa och alkohol- och narkotikamissbruk samt analysera könsskillnader och användningsfrekvens i relation till olika risk – och skyddsfaktorer. Frågeställningen var: Vilka likheter och skillnader finns det mellan pojkar och flickor i relation till olika riskfaktorer och vilka likheter och skillnader finns mellan ungdomarna med låg respektive hög användingsfrekvens i relation till olika risk och skyddsfaktorer. LÄS MER