Sökning: "könsskillnader i smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden könsskillnader i smärta.

 1. 1. Könsskillnader i omvårdnad vid kronisk smärta – En litteraturstudie om könets betydelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Envik-Lundberg Sara; Bergström Victoria; [2021-03-18]
  Nyckelord :Könsskillnader; kronisk smärta; upplevelser; personcentrerad vård och bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mellan 40 och 65 % av den svenska befolkningen lider idag av långvarig smärtproblematik och smärta är en stor anledning till att patienter söker vård. Smärta är en subjektiv upplevelse som kan vara svår att förmedla till vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Bemötande av patienter med långvarig smärta ur ett genusperspektiv En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lisa Atterskog; Sara Lukka; [2021]
  Nyckelord :Långvarig smärta; Sjuksköterskans bemötande; Könsstereotypa roller; Könsskillnader; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Cirka 35% av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta (LS) och de ges olika bemötanden byggda på subjektiva bedömningar av vårdpersonalen samt baserat på hur patienten hanterar sin kroniska smärta. Syftet med litteraturstudien är att belysa hur kvinnor respektive män med LS bli bemötta inom vården. LÄS MER

 3. 3. Analys av urvalsprocessen till ryggkirurgi vid unilateral symptomgivande nervrotspåverkan. : En pragmatisk pilotstudie med könsperspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anders Christensen; [2020]
  Nyckelord :Ischias; sensitivitet; specificitet; klinisk undersökning; fysioterapi; ryggsmärta;

  Sammanfattning : Introduktion Lumbago-ischias definieras som ländryggssmärta med utstrålande smärta från skinkan ut i ett ben och kan till 85 % förklaras av nervrotspåverkan såsom diskbråck och diskbuktningar. Urvalet för kirurgi vid symptomgivande nervrotspåverkan omfattar en sammanvägning av en noggrann anamnes, en radiologisk undersökning och en klinisk undersökning. LÄS MER

 4. 4. Ländryggssmärta och fysisk aktivitet bland fysioterapeutstudenter i Sverige. Förekomst och skillnader.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Petter Axelsson; Alexander Larsson; [2020]
  Nyckelord :Low back pain; physical activity; physical therapists; students; prevalence.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ländryggssmärta är en vanlig orsak till nedsatt funktionsförmåga och 60–80% av alla vuxna har upplevt smärta i ländryggen någon gång i livet. Fysisk aktivitet (FA) har god evidens att förhindra att ländryggssmärtan utvecklas till kronisk samt för att minska smärta och öka/bibehålla funktion. LÄS MER

 5. 5. The impact of chronic widespread pain on health status and long-term health predictors: a general population cohort study

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlotte Sylwander; [2019]
  Nyckelord :Chronic widespread pain; sex differences; health status; health predictors; Kroniskt utbredd smärta; könsskillnader; hälsostatus; hälsoprediktorer;

  Sammanfattning : Background: Previous research states that chronic widespread pain (CWP) has a negative impact on health status and daily life activities. Risk factors for developing CWP are, e.g. female sex, other chronic diseases, smoking, inactivity, sleeping problems and obesity. LÄS MER