Sökning: "könsskillnader sport"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden könsskillnader sport.

 1. 1. The unfair representation of Neurodevelopmental disorders : A quantitative content analysis of the representation of neurodevelopmental disorders in Swedish news media

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mariam Bafadhl; Therese Lindskog; [2022]
  Nyckelord :Neurodevelopmental disorders; Representation; Dagens Nyheter; Expressen; Stereotypes; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Representation; Dagens Nyheter; Expressen; Stereotyper;

  Sammanfattning : Purpose: This study aimed to investigate how neurodevelopmental disorders (NDs) are represented in the Swedish news media. The study can contribute to gaining more excellent knowledge about how Swedish news media such as Dagens Nyheter (DN) and Expressen represent disabilities such as NDs. LÄS MER

 2. 2. The strong men and the good looking women : Quantitative content analysis of the visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Alicia Sandell; [2021]
  Nyckelord :Stereotypical gender roles; female athletes; sports journalism; #MeToo;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to examine if the quantity of female athletes is lesser than male athletes and if there are any gender differences in this visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism. The thesis also aims to investigate if the visual representation of female athletes has changed over time in connection to the #MeToo movement. LÄS MER

 3. 3. Är perfektionism något som skiljer sig åt mellan unga män och unga kvinnor samt hur påverkar det prestationsförmågan? : En kvantitativ studie inom friidrott

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Louise Kvarforth; [2021]
  Nyckelord :tränarlänkfriidrott;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte är att undersöka friidrottares perfektionistiska tendenser utifrån könsskillnader och prestation.De huvudsakliga frågeställningarna är: • Finns det könsskillnader gällande perfektionism inom friidrott? • Har perfektionism något samband med friidrottsprestation? Metod Deltagarna i studien bestod av N= 160 svenska aktiva friidrottare (67st män och 93st kvinnor). LÄS MER

 4. 4. Football Players Social Identities and their Influence on Precompetitive Group-Based Emotions

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Robin Johansson; Kim Rydberg Heland; [2021]
  Nyckelord :Affective states; directionality of affect; gender differences; intergroup emotions; social identity; team sports; Affektiva tillstånd; intergrupp emotioner; könsskillnader; lagsport; riktning av affekt; social identitet;

  Sammanfattning : Introduction: Precompetitive emotions are important for team functioning, performance and satisfaction of being a team member. Social identity constitutes a necessary base for positive emotions (Lindwall et al., 2016). LÄS MER

 5. 5. Gender Bias in Sports Commentary : the CrossFit Games

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Jesper Carlsson; [2019]
  Nyckelord :CrossFit Games; gender bias; gender and language; sex differences; sports commentator; CrossFit Games; genusbias; könsskillnader; kön och språk; sportkommentatorer;

  Sammanfattning : This paper examines the phenomenon of gender-biased language of sports commentary in the 2019 CrossFit Games. Three events from the 2019 CrossFit Games were transcribed verbatim and analyzed to answer five hypotheses relating to the overarching question of this paper; Do commentators' talks contain noticeable differences in the mentions of female and male athletes? The results of the five hypotheses were mixed; two were confirmed, two were ambiguous, and one was refuted. LÄS MER