Sökning: "könsstereotyper reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden könsstereotyper reklam.

 1. 1. Med hänsyn till andra : En studie om manlig stereotyp reklam och effekten av andras förväntade påverkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Johnsson; Bolin Victoria; [2020]
  Nyckelord :Attityd gentemot reklam; könsstereotyper; manliga stereotyper; rollstereotyper; manliga rollstereotyper; IPI-modellen;

  Sammanfattning : Könsstereotyp reklam är vanligt förekommande men kritiseras frekvent för att inte återspegla en modern samhällsutveckling med jämställda könsroller. Tidigare forskning visar att konsumenter reflekterar över hur andra påverkas av könsstereotyp porträttering i reklam (Åkestam, 2018). LÄS MER

 2. 2. ”Videon är i samarbete med…” : En explorativ fallstudie om reklambudskap som barn exponeras för på YouTube

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Jacobsson; Ida Hagberg; [2020]
  Nyckelord :Influencer; YouTube; barn och reklam; native advertising; reklambudskap;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Social medier-influencers har blivit mer användbara i företags marknadsföringsstrategier, tack vare deras höga följarantal och möjlighet att skapa stor spridning till en bred allmänhet. YouTube är en populär plattform som innehåller mycket reklamsamarbeten och marknadsföring från just influencers. LÄS MER

 3. 3. Mannen, myten, stereotypen : En semiotisk analys av maskulinitet i Axe reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Green; Johanna Ultege; [2020]
  Nyckelord :advertising; masculinity; norm; gender; gender order; stereotype; identity; semiotics; reklam; maskulinitet; norm; genus; könsmaktsordning; stereotyp; identitet; semiotik;

  Sammanfattning : Följande arbete är en studie kring mediers reproduktion av stereotyper och hur maskulinitet framställs inom reklam. Axe är ett av de ledande varumärkena inom industrin för manliga skönhetsprodukter och är ett företag som har fått mycket kritik för att reproducera toxisk maskulinitet och sexism genom sin marknadsföring. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga stereotyper i reklam : En undersökning kring vilka sociala, kulturella, politiska och ekonomiska faktorer som har påverkat hur kvinnor framställs i reklam under de senaste hundra åren.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Ekaterina Andersson; [2020]
  Nyckelord :reklam; genus; kvinnorroll; kvinnlig gestalt; genusideologi; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera sociala faktorer och förutsättningar som har påverkat bildandet av könsstereotyper i samhället under de senaste hundra åren. Denna uppsats är baserad på tidigare forskning från forskare och sociologer, liksom genom studier av reklam inom parfym, kosmetik och stil koncept från olika tidsperioder i Vogue magazine. LÄS MER

 5. 5. "Show them what crazy can do" : En semiotisk kvalitativ studie av Nikes användning av femvertising.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Borrespång; Olivia Sundling; [2019]
  Nyckelord :femvertising; Nike; reklam; könsroller; feminism; stereotyp; semiotik;

  Sammanfattning : Den stereotypiska framställningen av kvinnor i reklam har länge präglats av sexuella och objektifierande anspelningar.  Syftet med denna studie är att undersöka hur Nike använder sig av det feministiska begreppet femvertising, som tar ställning mot den traditionella framställningen av kvinnor, i utvalda klipp från reklamfilmerna Dream Crazier och Dream With Us som båda släpptes under 2019. LÄS MER