Sökning: "könsstympning"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet könsstympning.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av att ha genomgått könsstympning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Maria Larsson; Rebecca Noppa; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning är en kulturell tradition som utövas i mestadels Afrika, men också i Mellanöstern och Asien. Omkring 200 miljoner kvinnor beräknas idag vara könsstympade och cirka 3 miljoner beräknas vara i risk för att utsättas för ingreppet årligen. LÄS MER

 2. 2. Könsstympade kvinnors upplevelse i mötet med vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Fardowso Mohamed; Warda Fidow; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Könsstympning innebär att kvinnliga könsorganet skärs bort en del eller det hela yttre könsorganet. Könsstympning är tecken för djup rotat ojämställdhet och diskriminering av flickor och kvinnor. Det är inte bara kvinnor som könsstympas utan det finns också manlig omskärelse. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors attityder i möten med könsstympade kvinnor : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ayaan Abdulle; Afewerki Berhe; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; Attityder; Sjuksköterskor; Möten; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning (KKS) är ett skadligt ingrepp där delar av kvinnors könsorgan avlägsnas eller förändras utan medicinskt syfte. Idag finns så många som över 200 miljoner kvinnor och unga flickor som gått igenom någon form av könsstympning. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av att leva med könsstympning : Analys av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Shahrzad Shamasaki; Hina Khan; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; kvinnlig omskärelse; upplevelse; självbiografier; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Ordet kvinnlig könsstympning omfattaralla tillvägagångssätt, bådedelvis eller fullständigt borttagande av kvinnliga könsorgan. Det finns cirka 130–140 miljoner könsstympade kvinnor över hela världen. Ingreppet medför många hälsorisker och komplikationer för kvinnan. LÄS MER

 5. 5. Stympad eller stylad? - En kritisk granskning av lagstiftarens uppfattning om könsstympning och kosmetisk intimkirurgi på kvinnor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Sveindal; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan år 1982 finns i svensk lagstiftning ett absolut förbud mot kvinnlig könsstympning. Samtidigt som alla former av könsstympande ingrepp är totalt förbjudna får intimkirurgiska ingrepp av kosmetisk natur utföras på kvinnor så länge de samtyckt till ingreppet. LÄS MER