Sökning: "könsuttryck"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet könsuttryck.

 1. 1. Inkluderande eller exploaterande? : En kvalitativ undersökning kring transpersoners uppfattning av normbrytande könsuttryck i reklam

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Matilda Svedberg; Nanna Geidenmark; [2022]
  Nyckelord :etisk kommunikation; reklam; normbrytande könsuttryck; transpersoner; representation;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats studerar normbrytande könsuttryck i reklam och hur detta fenomen uppfattas av gruppen transpersoner. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur medieindustrin arbetar med etisk kommunikation med ett specifikt fokus på representation och identitetspolitiska grepp i reklamkampanjer. LÄS MER

 2. 2. Att bli till genom att vara någon annan : En kvalitativ studie om rollspelande transpersoners upplevelser av att konstruera könsidentitet genom textrollspel online

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Elliot Utas; [2022]
  Nyckelord :transpersoner; rollspel; kropp; föreställningar; könsidentitet; könsuttryck; social konstruktion; materialitet;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine how trans people who embody fictional characters in text-based roleplays online construct gender identity through immersive representations of their understandings of gender as performance. I have conducted semi-structured chat interviews with seven participants and examined the transcripts with a queer phenomenological theoretical framework. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av kön vid förtroendeskattning av person med kvinnliga egenskaper

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ingeborg Hedén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att den som är inkongruent med sin könsroll betraktas med mindre förtroende än den som är kongruent med sin könsroll. Studiens syfte var att, genom en vinjettstudie, undersöka hur förtroendeingivande en kvinna respektive man med traditionellt kvinnliga egenskaper uppfattades. LÄS MER

 4. 4. Från anonym till androgyn: En kvalitativ studie om varumärkesgenus och androgynitet i varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jenny Stjernström; Fanny Klingvall; [2021]
  Nyckelord :androgynitet; modevarumärke; multimodal analys; socialsemiotik; symbolisk varumärkeskommunikation; varumärkesgenus; varumärkespersonlighet; androgyny; brand gender; brand personality; fashion brand; multimodal analysis; social semiotics; symbolic brand communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Traditional binary gender stereotypes are increasingly being challenged by gender fluid expressions in an ongoing global societal shift that is particularly noticeable in Sweden. Parallel with this societal change, previous research on how brands communicate gender expressions is also being challenged, which enables an increased number of brand gender positions. LÄS MER

 5. 5. Identitet och uttryck bortom tvåkönsnormen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Lian Delin; [2021]
  Nyckelord :tvåkönsnorm; könsidentitet; könande; transperson; icke-binär; genderismmodellen; personbenämningar; benämnbarhet; positionering;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om ord för att beskriva könsidentitet och könsuttryck, men också mer allmänt om språk i relation till den egna identiteten. Undersökningen bygger på en enkät som besvarades av 31 personer med olika erfarenheter av att röra sig bortom tvåköns­normen. LÄS MER