Sökning: "köp samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden köp samhället.

 1. 1. Effektiv webbdesign i e-handeln : Design som ökar slutförandet av köp i webbutiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Nicklas Bodell; [2020]
  Nyckelord :Web design; e-commerce; SCA; shopping cart abandonment; design; online shopping; Webbdesign; design; e-handel; slutförande av köp; övergivna varukorgar; köpvilja; webbutik;

  Sammanfattning : Samhället blir allt mer digitaliserat för var dag som går och med denna utveckling har e-handeln under de senaste decennierna kontinuerligt vuxit sig större.   I den växande e-handeln existerar det dock ett problem som leder till stora monetära förluster för aktörer i detaljhandeln. LÄS MER

 2. 2. Elektroniska underskrifter - En studie om den svenska regleringen med särskilt fokus på köp av fast egendom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amir Champari; [2020]
  Nyckelord :Elektroniska underskrifter; digital signatures; formkrav; fastighetsköp; Jordabalken; eIDAS; PKI; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what the current regulation of electronic signatures in Sweden is and whether the formal requirements for property purchases can be considered met when using electronic signatures. The conclusion is that the eIDAS-regulation and supplementary law (2016:561) with provisions to the EU-regulation on electronic identification regulate electronic signatures in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Design av Printlers e-handelstjänst : Användarcentrerad design av digital tjänst och gränssnitt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Georgsson; Fredrik Pihl; [2020]
  Nyckelord :Användargränssnitt; Användarupplevelse; Användarcentererad design; Teknisk design; E-handel; Beteendedesign; Användbarhet;

  Sammanfattning : Handeln är och har alltid varit en central del i samhället och har genom alla tider anpassat sig efter människans utveckling. I och med den skeende digitaliseringen har e-handeln bidragit till att konsumenterna fått en större tillgång till både varor och tjänster. LÄS MER

 4. 4. Formkrav och budgivning vid köp av fastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Erik Johansson; Olivia Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Budgivning; Formkrav;

  Sammanfattning : Titel: Formkrav och budgivning vid köp av fastigheterNivå: Kandidatuppsats inom fastighetsvetenskap. Författare: Olivia Sjöberg, Erik JohanssonHandledare: Marc Landeman Datum: Maj 2020 Syfte: I Sverige tillämpas formkrav för att bindande avtal ska uppstå vid köp av fastigheter och bostadsrätter, vilka framgår av 4:1 jordabalken, samt 6:4 bostadsrättslagen. LÄS MER

 5. 5. En studie om köpprocessen hos konsumenter som har valt en delvis vegetarisk kost

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Persson; Louise Holmquist; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste åren har en stark vegetarisk trend vuxit fram, där vegetariska produkter ochvarumärken har tagit allt större plats. Flera källor menar att antalet konsumenter som ivarierande mån byter ut kött mot vegetariska alternativ har ökat, men kunskapen kring dennakonsumentgrupp är begränsad. LÄS MER