Sökning: "köpa bostad"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden köpa bostad.

 1. 1. Faktorer som påverkar val av lägenhet : En studie om upplåtelseformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Dennis Larsson; Fredrik Östergaard; [2020]
  Nyckelord :forms of tenure; right of tenancy; cooperative tenancy; condominium; dualistic system; unitary system; apartment; upplåtelseform; hyresrätte; kooperativa hyresrätt; bostadsrätt; ägarlägenhet; lägenhet;

  Sammanfattning : Vilka faktorer som påverkar valet av upplåtelseform var frågan som ställdes inför detta examensarbete. Bostadsmarknaden är en komplex marknad då särdragen med just bostadsmarknaden inte finns inom någon annan marknad. Ett exempel är att en bostad inte lätt kan ersättas mot någon likvärdig bostad. LÄS MER

 2. 2. Moment 22 vid finansiering av nyproduktion av bostadsrätter.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustaf Skrealid; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrätt; bostadsbrist; byggnadskreditiv; finansiering; nyproduktion; Moment 22; Private housing cooperatives; housing shortage; construction loan; finance; new production; catch-22; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sweden has under a long time suffered from a large housing shortage that has led to severe problems in society. The shortage has led to a very limited mobility within the housing market. This is because a person who has acquired a home unwillingly wants to move, partly because of the high transaction costs, housing prices and lack of alternatives. LÄS MER

 3. 3. Finansiering inom bostadsrättsektorn : En studie om en alternativ finansieringsmodell

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Madeleine Jillersberg; Adam Denlert; [2019]
  Nyckelord :Real estate investments; Condominium; BRF 2.0; Financing condominium; Fastighetsinvestering; Bostadsrätt; BRF 2.0; Investeringsupplägg;

  Sammanfattning : Priserna på den svenska bostadsmarknaden har stigit ovanligt mycket de senaste åren. En konsekvens av detta är att allt fler får det svårare att ta sig in på bostadsmarknaden och köpa sin första bostad. LÄS MER

 4. 4. Energiberäkningar på unikt lågenergihus : Beräkningar av elenergibehov, tankar kring självförsörjning och frågor om klimatpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Eklund; [2019]
  Nyckelord :Energiteknik; passivhus; lågenergihus; energiberäkningar; energibehov; fastighetsenergi; hushållsenergi; självförsörjning; rundbalshuset; solceller; energilagring; ekologiskt byggande;

  Sammanfattning : För drygt två år sedan började Laura och Erik Vidje att bygga sitt eget hus i utkanten av Umeå. Det här byggprojektet skulle senare visa sig bli ett unikt och uppmärksammat projekt med många involverade och intresserade parter. LÄS MER

 5. 5. Exploaterigs- och markanvisningsavtalens roll i bristen på LSS-boenden : Knivsta, Norrtälje, Gävle och Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Isak Marquardt; [2019]
  Nyckelord :LSS-boende; exploateringsavtal; markanvisningsavtal;

  Sammanfattning : Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag med en rad olika bestämmelser som ger personer med vissa funktionsnedsättningar en lagstadgad rätt att få hjälp i vardagen. En av de viktigaste bestämmelserna i denna lag säger att dessa personer har rätt till en bostad med service i den kommun de bor i. LÄS MER