Sökning: "köpa hus"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden köpa hus.

  1. 1. Kundanpassning av Software as a Service : Fallstudie på ett svenskt IT-företags affärsmodell

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell Ekonomi; Luleå tekniska universitet/Industriell Ekonomi

    Författare :Antonia Wallon; Matilda Grönberg; [2020]
    Nyckelord :affärsmodell; värdeerbjudande; intäktsmodell; prissättning; kundanpassning; SaaS; programvara; samverkan;

    Sammanfattning : Syfte –Syftet med denna rapport var att undersöka två block uraffärsmodellen, värdeerbjudande och intäktsmodell, för programutvecklande företag, verksamma inom B2B och SaaS. Konkret har det undersökts vilken nivå av kundanpassning som är attraktiv för kunderna till programvaruutvecklande företag, samt hur kundanpassning bör integreras i säljarens värdeerbjudande. LÄS MER

  2. 2. Time to purchase your ownhouse : The resistance of housing investments againstmacroeconomic shocks

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Quinglin Ouyang; [2020]
    Nyckelord :House price index; Sharpe ratio; macroeconomic shocks; vector auto-regression; bostadsprisindex; Sharpe ratio; makroekonomiska chocker; vektor autoregressiva-modeller;

    Sammanfattning : Housing is both a durable good and an investment vehicle, which makes it importantin people’s daily life aswell as for a nation’s economy. This thesis innovatively applies the Sharpe ratio on evaluating the performance of the US residentialhousing market within the time period from 2005:Q1 to 2019:Q3, andinvestigates how this performance would react upon macroeconomic shocks,including sudden changes in GDP growth rate and personal income growthrate, by establishing a vector auto-regression model with the lag order of four. LÄS MER

  3. 3. Järnmalmens tyngd

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

    Författare :Erika Filppa Uusitalo; [2020]
    Nyckelord :Historisk roman; kreativt skrivande; litterär gestaltning;

    Sammanfattning : Det här examensarbetet är inledningen av en historisk roman. Berättelsen utspelar sig i Malmberget i svenska Lappland runt förra sekelskiftet.                        Året var 1887 när järnvägen från Boden nådde Malmberget och möjliggjorde en storskalig järnmalmsbrytning. LÄS MER

  4. 4. Pricing the Sun : a hedonic approach on the influence of photovoltaic systems on house prices in Sweden

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Axel Bolin; [2019]
    Nyckelord :economics; hedonic regression; house price; photovoltaic;

    Sammanfattning : There is a growing concern regarding climate change and its potential damage on both ecosystems and human welfare. An increased production of renewable energy would enable a more sustainable lifestyle. LÄS MER

  5. 5. Energiberäkningar på unikt lågenergihus : Beräkningar av elenergibehov, tankar kring självförsörjning och frågor om klimatpåverkan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Simon Eklund; [2019]
    Nyckelord :Energiteknik; passivhus; lågenergihus; energiberäkningar; energibehov; fastighetsenergi; hushållsenergi; självförsörjning; rundbalshuset; solceller; energilagring; ekologiskt byggande;

    Sammanfattning : För drygt två år sedan började Laura och Erik Vidje att bygga sitt eget hus i utkanten av Umeå. Det här byggprojektet skulle senare visa sig bli ett unikt och uppmärksammat projekt med många involverade och intresserade parter. LÄS MER