Sökning: "köpbeslutprocess"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet köpbeslutprocess.

 1. 1. Effekten av negativ elektronisk ”word of mouth” på konsumenters attityder och köpintentioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Lababidi; Baboucarr Mboob; [2020]
  Nyckelord :Negative eWOM; Purchasing-Decision-Process; customer reviews; attitudes; purchasing intent; Negativ eWOM; köpbeslutprocess; online recensioner; attityder; köpintentioner;

  Sammanfattning : This study examines the effect of electronic Word-of-Mouth (eWOM) on consumers’ purchasing decision process, more specifically: How does consumer attitudes and purchasing intent toward companies and their products affected by negative eWOM on social media. The study is based on three-component model of attitudes which identifies attitude as the awareness, assessment and readiness to act. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av extern och intern marknadsföring på attityden till företag : En kvantitativ studie gjord på studenter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sabine Ringstrand; [2016]
  Nyckelord :Intern marknadsföring; extern marknadsföring; attityder; köpbeslutprocess;

  Sammanfattning : An excellent marketing strategy is crucial for companies’ success. Previous studies show positive effects from external and internal marketing. The purpose of this study was to observe differences in attitudes toward companies using external or internal marketing. The relationship between attitude and purchase decision was examined. LÄS MER

 3. 3. Hur är spelen en del av processen? : Konsumenter av app-spel och deras köpbeslutprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emil Stark; Lucas Adolfsson; [2015]
  Nyckelord :Köpbeslutprocessen; konsumentbeteende; mobilspel; app-spel; köpbeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: För att företag ska skapa värde och värdefulla relationer är det viktigt att de förstår sig på sina kunder och vad de efterfrågar. Det gäller inte minst i app-spelbranschen där inträdesbarriärerna är små vilket resulterar i många aktörer och hård konkurens. LÄS MER