Sökning: "köpbeslutsprocessen mellan företag"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden köpbeslutsprocessen mellan företag.

 1. 1. Köper vi livsmedel med våra sinnen? : En kvalitativ studie om stimulering av konsumentens sinnen och dess påverkan på köpbeslutsprocessen i den fysiska livsmedelsbutiken och online

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanne Bassoe Rehnström; Linn Tysk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människan befinner sig i ett årtionde där samhället genomgår en strukturförändring till följd av digitaliseringen, något som påverkar större men ocksåmindre aspekter i samhället. En förändring den enskildeindividen men också företagen måste anpassa sigefter för att överleva. LÄS MER

 2. 2. Att varumärka eller inte varumärka? Det är frågan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :BJÖRN ERICSSON; MATHIAS MAGNUSSON; [2010]
  Nyckelord :varumärke; konsumentbeteende; köpbeslutsprocessen; kvinnor;

  Sammanfattning : Varumärken har sedan länge varit det absolut viktigaste företag har för att kunnat särskilja produkter från varandra. Att varumärket har betydelse för konsumenten, när denne utvärderar sina eventuella inköp, har varit känt sedan länge. LÄS MER

 3. 3. En studie i hur kunskap om köpbeslutsprocessen kan vara fördelaktig vid marknadsutvidgning-i den medicintekniska branschen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Jenny Lennartsson; Maria Augestad; [2006]
  Nyckelord :marknadsutvidgning; köpbeslutsprocessen;

  Sammanfattning : När ett företag vill expandera till en ny marknad med bibehållet tjänsteutbud, skriver Ansoff (1957) att många företag lägger för stor tyngdpunkt på detta samt att det ofta resulterar i dåliga resultat. Han skriver vidare att marknadsutvidgning innebär vissa specifika problem som innefattar avbrott i gamla tillvägagångssätt och att företag tvingas in på ny outforskad mark. LÄS MER