Sökning: "köpbeslutsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet köpbeslutsprocessen.

 1. 1. E-handel av livsmedel i utveckling : En studie om främjande aspekter samt barriärer som påverkar konsumenten i köpbeslutsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Julia Åhlander; Isabelle Bylander; Filip Johansson; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; purchase decision-making process; digital purchase decisionmaking process; E-handel; köpbeslutsprocess; digital köpbeslutsprocess;

  Sammanfattning : Syfte och problemformulering: Syftet med studien är att identifiera de främjande aspekter samt barriärer som har en påverkan på konsumentens köpbeslut vid e-handel. Hur ser den digitala köpbeslutsprocessen ut och var i processen uppstår barriärerna? Teori: Studiens teoretiska referensram omfattar en presentation av de aspekter som har en påverkan på konsumentens köpbeslut vid e-handel, vilka är produktkvalitet, varumärkesförtroende, pris, upplevelse, demografiska aspekter, tid och bekvämlighet samt utformning av hemsida. LÄS MER

 2. 2. Elektronisk word of mouth : En kvalitativ studie om konsuments köpbeslutsprocess vid bokning av boende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Linander; [2017]
  Nyckelord :electronic word of mouth; reviews; purchasing process; decision-making process; accommodation; Tripadvisor; elektronisk word of mouth; eWOM; recensioner; köpbeslut; beslutsprocess; omdömen; boende; Tripadvisor;

  Sammanfattning : För många resenärer är internet den främsta källan att använda sig av vid bokning av resor och turismtjänster. Detta har i sin tur bidragit till nya sätt att samla information på inom turismbranschen. Ett av dessa sätt är via recensioner som är internetbaserade, även kallat elektronisk word of mouth (eWOM). LÄS MER

 3. 3. E-handelns press på en ny process : En kvalitativ studie om svenska e-handelsföretags syn på konsumenternas köpbeslutsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Dennis Morin Mathisson; Marcus Rydasp; [2017]
  Nyckelord :Köpbeslutsprocessen; Konsumentbeteende; E-handel; Traditionell handel;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ledningen i svenska e-handelsföretag anser att köpbeslutsprocessens förutsättningar förändrats på e-handeln jämfört med traditionell handel. Vidare är vår avsikt att undersöka hur den traditionella köpbeslutsprocessen kan appliceras på e-handeln. Forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 4. 4. Förväntar sig konsumenter att handla på realisation och kampanj? : En kvantitativ studie av konsumenters förväntningar på pris i en era av e-handel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Regina Nilsson; Axel Wängberg; [2017]
  Nyckelord :förväntningar; e-handel; köpbeslutsprocessen; realisationer; kampanjer; klädbranschen; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : I dagens läge råder det hög konkurrens i klädbranschen och det är svårt att planera kollektioner då vädret har varit svårt att förutspå. En bidragande orsak till den höga konkurrensen i branschen är internethandelns framväxt. År för år växer internethandeln och kläder är en av de största varugrupperna. LÄS MER

 5. 5. Köper du så köper jag : Shoppinggrupper på Facebook och dess påverkan på modekonsumtion.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Madelene Norlander; Linda Edell Ahlström; [2017]
  Nyckelord :Shopping groups; Facebook; consumption; communication; Shoppinggrupp; Facebook; konsumtion; kommunikation;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka och analysera hur kommunikationen inom shoppinggrupper på Facebook påverkar kvinnliga medlemmarnas köpbeteende när det gäller modevaror samt i vilken del av köpbeslutsprocessen som kommunikationen i en shoppinggrupp verkar mest effektivt. Detta har vi sökt svar på genom enkätundersökningar samt intervjuer. LÄS MER