Sökning: "köpbeteende marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden köpbeteende marknadsföring.

 1. 1. Livsmedelsbutiker kan stimulera kundens fem sinnen för att skapa högre köpintention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Caroline Cederblad; Emma Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagligvaruhandeln står inför nya utmaningar då kundernas köpbeteende förändras i och med en ökad e-handel. Därför är det viktigt att butiker har ett nytt tankesätt gällande marknadsföring och hur de kan påverka kunderna i butik. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing: Hur det påverkar unga kvinnor i generation Z

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofie Axelsson; Karolina Hollén; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; identity creation; consumer culture; Influencer; influencer marketing; identitetsskapande; konsumtionskultur;

  Sammanfattning : I takt med att reklamtröttheten ökar i västvärlden växer sig marknadsföringsstrategin influencer marketing allt starkare. Influencers, vilka i grund och botten är helt vanliga människor, har en stor makt på sina sociala medier med tusentals till miljoner följare. LÄS MER

 3. 3. Förhållandet mellan personlighet, sociala bevis och recensioner vid onlineköp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Sörensson; Jesper Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sociala bevis; Öppenhet; Samvetsgrannhet; Extraversion; Vänlighet; Stabilitet; Socialt inflytande; Självtvivel; Social osäkerhet; Osäkerhet; Konsumentbeteende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade att undersöka förhållandet mellan personlighetsdrag, självtvivel, social osäkerhet och mottaglighet för socialt inflytande i en online-miljö, där recensioner och betyg används som verktyg för sociala bevis. Med hänsyn till näthandelns ökning de senaste åren ansåg vi att forskning inom detta område är intressant. LÄS MER

 4. 4. Influencer marketing och konsumenters köpbeteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Jakobsson; Erica Persson; [2020]
  Nyckelord :Köpprocessen; Influencer marketing; Sociala medier; Instagram; Köpbeteende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är ett fenomen som blir en allt större del av vår vardag, något som innebär en omfattande förändring för detaljhandeln och dess aktörer. Tidigare marknadsföringsstrategier betraktas inte längre som de mest effektiva, utan sociala kanaler har snarare tenderat att bli ett allt viktigare verktyg när det handlar om marknadsföring. LÄS MER

 5. 5. Cookies på gott eller ont : En studie om hur tonåringar upplever att deras köpbeteende påverkas av digital one-to-one marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jelia Agiden; Ellen Colliander; [2020]
  Nyckelord :One-to-one marketing; Personalised marketing; Cookies; Social media; Teenagers; Personaliserad marknadsföring; One-to-one marknadsföring; Cookies; Sociala medier; Tonåringar;

  Sammanfattning : I och med teknologins framfart har digital marknadsföring blivit ett av de vanligaste sätten för marknadsförare att nå sin publik. Med denna digitala utveckling ökar också möjligheterna för marknadsföringen. Något som för 25 år sedan bara var en dröm är idag en mycket aktuell verklighet -nämligen digital one-to-one marknadsföring. LÄS MER