Sökning: "köpbeteende stockholm"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden köpbeteende stockholm.

 1. 1. Marknadsföring i etiska företag : en fallstudie av The Smiling Group AB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linnea Göransdotter; Rasmus Sjögren; [2017]
  Nyckelord :Fairtrade; etiska företag; marknadsföring; marknadsföringsmix; marknadsmix; 4P-modellen; P-modellen;

  Sammanfattning : Marknadsföring är viktigt för att kommunicera hur ett företag skapar och kan leverera värde. Ett vanligt sätt för företag att marknadsföra sig är genom 4P-modellen där fokus ligger på produkt, pris, plats och påverkan. Ett annat sätt för företag att kommunicera sitt värde är genom olika märkningar. LÄS MER

 2. 2. Har varumärkeskännedomen någon betydelse online? En kvantitativ studie om hur placeringar påverkar konsumenters erinran, attityd, köpintention och köpbeteende till olika varumärken

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Annie Olsson; Annika Nilsson; [2016]
  Nyckelord :online placement; brand knowledge; brand recall; attitudes; purchase intention;

  Sammanfattning : The online grocery market has been growing quickly in recent years. This makes it highly relevant for online retailers and brand owners to increase their knowledge about how to place well-known and unknown brands on their websites to optimize their online sales. LÄS MER

 3. 3. Svängda hyllor - den raka vägen till en attraktiv butik? En kvantitativ studie om konkava hyllors effekter på kundens perception av sortimentet, upplevelse av butiksmiljön och köpbeteende.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Therése Casserlöv; Björn Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :In-store Marketing; Shelf Management; Store Environment;

  Sammanfattning : Due to the harsh competition among Swedish food retailers, in-store marketing is a crucial component in the stores marketing strategy. In an attempt to differentiate among its competitors, COOP Sweden has begun to use concave store shelves. LÄS MER

 4. 4. Porslinskonsumtion sett ur ett generationsperspektiv: Köpbeteende - Generationskohorter - Porslinsindustrin

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Frida Lönnqvist; Jessica Marmlöf; [2010]
  Nyckelord :generational cohort; consumer buying behaviour; consumer goods; the experience economy; porcelain industry;

  Sammanfattning : During the latest 50 years, the Swedish porcelain tableware industry has gone from being rather successful to experience significant problems. Our empirical study attributes these problems to underlying changes in consumer buying behaviour, whereas current generation theory supports our findings. LÄS MER

 5. 5. Krav som hjälper eller stjälper?: En studie om hur varumärkens samexponering med ekomärkningen KRAV påverkar konsumenters köpbeteende i butik

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Lina Enqvist; Kristin Sarstedt; [2010]
  Nyckelord :Consumer behavior; in-store marketing; KRAV; ecolabelling; retail;

  Sammanfattning : The behaviour of consumers has changed rapidly during the last decade, and a healthy lifestyle and an environmental mindset has become part of everyday life. This is also something that has become prominent in the supermarkets, where the organic products are increasingly winning shelf space. LÄS MER