Sökning: "köpbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 306 uppsatser innehållade ordet köpbeteende.

 1. 1. Konsten att bära grönt : En kvalitativ studie om konsumenters köpbeteende inom hållbart mode

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Olivia Ederlöv; Julia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbart mode; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : I Sverige konsumerar och lever vi som att vi har fyra jordklot till vårt förfogande. Hållbarhet är ett ämne vars relevans aldrig varit större än vad det är idag, där tyvärr alltför många tenderar att utesluta detta hållbarhetstänk. LÄS MER

 2. 2. Livsmedelsbutiker kan stimulera kundens fem sinnen för att skapa högre köpintention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Caroline Cederblad; Emma Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagligvaruhandeln står inför nya utmaningar då kundernas köpbeteende förändras i och med en ökad e-handel. Därför är det viktigt att butiker har ett nytt tankesätt gällande marknadsföring och hur de kan påverka kunderna i butik. LÄS MER

 3. 3. Influencer marketing: Hur det påverkar unga kvinnor i generation Z

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sofie Axelsson; Karolina Hollén; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; identity creation; consumer culture; Influencer; influencer marketing; identitetsskapande; konsumtionskultur;

  Sammanfattning : I takt med att reklamtröttheten ökar i västvärlden växer sig marknadsföringsstrategin influencer marketing allt starkare. Influencers, vilka i grund och botten är helt vanliga människor, har en stor makt på sina sociala medier med tusentals till miljoner följare. LÄS MER

 4. 4. CSR:s förbindelse med attityder och köpbeteende på svenska rökare : kvalitativ studie om hur CSR påverkar svenska rökares attityder och köpbeteende gällande cigaretter?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Merna Naomi; Govan Abdulkarem; Edin Merzic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Köpbeslut vid innovativa och komplexa produkter inom B2B: Hur arbetar säljare med att förstå kundens köpbeteende?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Suphanan Chatphutsa; Carin Hillblom; [2020]
  Nyckelord :B2B köpbeslut; B2B köpbeteende; B2B företag; innovativa och komplexa produkter;

  Sammanfattning : Företag har ett ökat intresse att förstå kundens köpbeteende inom business-to-business (B2B) och vilka faktorer som kan påverka köpbeslutsprocessen. Det ökade intresset beror på att kunders köpbeteende förändras över tid. LÄS MER