Sökning: "köpbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 328 uppsatser innehållade ordet köpbeteende.

 1. 1. CSR:s påverkan på konsumenters köpbeteende : En kvalitativ studie om hur CSR påverkar kvinnliga konsumenters köpbeteende inom kosmetikabranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Riham Al-Qadi; Kristina Kato; Nor Reda; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Marknadsföringsstrategier för att stimulera inköp av miljömärkta produkter : En studie av detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amina Farah; Zahra Ghafoyryan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Marknadsföringsstrategier för stimulering av inköp av miljömärkta produkter Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi  Författare: Amina Farah & Zahra Ghafoyryan  Handledare: Akmal Hyder & Anna Ljung  Examinator: Agneta Sundström Datum: 2021 - januari   Syfte: Syftet med studien är att få ökad förståelse för vilka gröna marknadsföringsstrategier livsmedelsbutiker väljer att använda, för att stimulera konsumenter till köp av miljömärkta produkter inom dagligvaruhandeln. Metod: För att kunna besvara studiens syfte har en kvalitativ forskningsmetod valts i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Köpbeteende hos konsumenter inom E-handel : En studie om konsumentköpbeteende inom modeklockbranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Rafi Khajadorian; Gabriel Sag; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Konsten att bära grönt : En kvalitativ studie om konsumenters köpbeteende inom hållbart mode

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Olivia Ederlöv; Julia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbart mode; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : I Sverige konsumerar och lever vi som att vi har fyra jordklot till vårt förfogande. Hållbarhet är ett ämne vars relevans aldrig varit större än vad det är idag, där tyvärr alltför många tenderar att utesluta detta hållbarhetstänk. LÄS MER

 5. 5. Predicting customer purchase behavior within Telecom : How Artificial Intelligence can be collaborated into marketing efforts

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :John Forslund; Jesper Fahlén; [2020]
  Nyckelord :Recurrent Neural Networks; RNN; Long Short-Term Memory; LSTM; Clickstream Data; Telecom; Consumer Behavior; Customer Journey; Purchase Prediction.; Recurrent Neural Networks; RNN; Long Short-Term Memory; LSTM; Clickstream Data; Telekom; Kundbeteende; Köpresa; Köpprediktering;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the implementation of an AI model that predicts customer purchases, in the telecom industry. The thesis also outlines how such an AI model can assist decision-making in marketing strategies. LÄS MER