Sökning: "köpbeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 383 uppsatser innehållade ordet köpbeteende.

 1. 1. Köpbeteende hos studenter gällande val av laptop : Varumärkeslojalitet och påverkan av referensgrupper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Robin Kedmark; Adam Tewodros; [2022]
  Nyckelord :Laptops; Consumer behaviour; Brand loyalty; Brand awareness; Reference groups; Word of mouth; Perceived quality; Laptops; Konsumentbeteende; Varumärkeslojalitet; Varumärkeskännedom; Referensgrupper; Word of mouth; Upplevd kvalité;

  Sammanfattning : This study examines students in Sweden between the ages of 20-30 and examines their purchasing behaviour regarding choice of laptops. This paper will study the effects of brand loyalty and reference group and how it affects the consumers choice of brand. This study uses a qualitative method to gather information. LÄS MER

 2. 2. Lokal affärsutveckling : En kvalitativ studie kring småföretags drivkrafter till att införa e-handel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Björkqvist; Johanna Nirondoke; [2022]
  Nyckelord :E-handel; digital kommunikation; affärsmodeller; digital transformation;

  Sammanfattning : I takt med den snabbt växande digitaliseringen har de digitala förändringarna lett till att e-handeln växt kraftigt. På sikt har den tagit över alltmer och fler konsumenter väljer idag att handla online. Detta har lett till att fler företag har behövt se över sin affärsmodell och anpassa sig efter digitaliseringen. LÄS MER

 3. 3. Retur, Retur, Retur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Dayu Zhang; Jakob Johansson; [2022]
  Nyckelord :Returbeteende; Hållbarhet; E-handel; Miljömedvetenhet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringens utveckling har konsumenters köpbeteende förändrats inom E-handel. Det digitala handelsrummet erbjuder konsumenten en bekvämare köpupplevelse med utökade alternativ såsom utbud och priser. E-handelsföretagen konkurrerar hårt mot varandra och generösa returpolicyer används som ett konkurrensmedel. LÄS MER

 4. 4. Det gröna gapet mellan konsumenternas attityd och köpbeteende : Hur kan företag öka försäljningen av ekologiska livsmedel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Erika Blomqvist; Emma Fredholm Kaipak; [2022]
  Nyckelord :organic food; green consumers; sustainable marketing; the green marketing mix; 7p; ekologiska livsmedel; hållbara konsumenter; hållbar marknadsföring; den gröna marknadsföringsmixen; 7p;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur företag kan bidra till en mer hållbar konsumtion. Studien undersöker hur företag kan öka försäljningen av ekologiska livsmedel med hjälp av marknadsföringsstrategier för att påverka konsumenternas köpbeteende. LÄS MER

 5. 5. Influencer Marketings påverkan på köpbeteende och klädkonsumtion hos Millennials & Generation Z

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Helles; Julia Engström; [2022]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Fast Fashion; Consumer behavior; Impulsive buying behavior; The environmental impact of the fashion industry;

  Sammanfattning : Influencer marketing är en effektiv marknadsföringsmetod för att öka köpbeteendet hos konsumenter. Uppsatsens fokus är att undersöka Millenials och Generation Z:s klädkonsumtion av Fast Fashion och hur de påverkas av Influencer marketing samt förhållningssätt till miljöfrågor vid klädköp. LÄS MER