Sökning: "köpcentrum"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade ordet köpcentrum.

 1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 2. The rent negotiation process and retail rents : The gap between retail and real estate owners in a transforming market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Filip Gyllenberg; Johan Koppfeldt; [2020]
  Nyckelord :Rent negotiation; Retail; E-commerce; Anchoring; Rational expectations; E-handel; Anchoring; Rationella förväntningar;

  Sammanfattning : This study aims to examine what factors retailers and real estate owners deem important in the process of determining expected rent levels in today's climate within retail where e-commerce is growing at a quick pace. The elements of the research questions stand on the foundation of the theory of rational expectations as well as the theory of anchoring. LÄS MER

 3. 3. Ljusnivåer i butiksmiljö med fokus på visuell upplevelse

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Lejla Becirevic; Matilda Ryberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study examines the light level's influence on the visual experience in a clothing store. The survey should, with empirical data and theory, contribute to increased knowledge of the level of light in store environments. LÄS MER

 4. 4. EN BUFFÉ AV OLIKA SINNEN : - När sinnesmarknadsföring på köpcentrum slår slint

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jonas Fransson; Sanella Osmic; Becky Otabor; [2020]
  Nyckelord :Sensory marketing; disadvantages; negative shopping experience; five senses; mall sensory marketing; Sinnesmarknadsföring; nackdelar; negativ shoppingupplevelse; fem sinnen; sinnesmarknadsföring på köpcentrum;

  Sammanfattning : Genom åren har köpcentrum skiftat fokuset från att enbart skapa ett köp- och sälj scenario, till en mer gynnsam atmosfär, där kunderna kan umgås och skapa unika upplevelser. Köpcentrum strävar efter att stå ut bland sina konkurrenter och förse sina kunder med olika utbud av produkter och tjänster. LÄS MER

 5. 5. Impacts of shopping malls on the housing price - Evidence from Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Runfeng Long; [2020]
  Nyckelord :Housing price; hedonic price model; shopping mall; Bostadspris; hedonisk prismodell; köpcentrum;

  Sammanfattning : Shopping malls, as an important type of commercial facilities, are growing dramatically.They have gradually become one of the most dominant factors that can influence people's daily life as well as a city's economic development. People's willingness to pay for dwellings is also primarily associated with the surrounding commercial layout. LÄS MER