Sökning: "köpcentrum"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet köpcentrum.

 1. 1. Citylogistik : Godsflöden till och godshantering i ett köpcentrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Neman; Siyabend Öz; [2019]
  Nyckelord :City logistics; freight transport; freight handling; actors; sustainability; Citylogistik; godstransporter; godshantering; aktörer; hållbarhet;

  Sammanfattning : Citylogistik är ett komplext fenomen som innefattar alla resor till, ut ur och inom ett utvalt stadsområde med vägfordon vars uppgift är hämtning eller leverans av varor. Städerna är en stor drivkraft till ett enskilt lands ekonomi och då godstransporter är fundamentala för vår befintliga livsstil är det viktigare än någonsin att godsflödet i städer fungerar för att öka tillgängligheten av produkter och material. LÄS MER

 2. 2. Innerstaden och externhandeln. En konflikt eller ett planeringsideal? : En komparativ fallstudie över politiska förhållningssätt till stadsplanering och handeln

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anton Hall; Simon Sundell; [2019]
  Nyckelord :Fysisk planering; externhandel; stadskärna; planeringsideal; governance; konkurrens;

  Sammanfattning : Handeln har haft en betydande roll för stadens uppkomst och utveckling, idag är stadens många funktioner som karaktärisera staden som attraktiv med ett myllrande gatuliv. Men sedan bilens framfart har handelsområden etableras utanför stadens kärna som har möjliggjort en större kundkrets och ett större utbud. LÄS MER

 3. 3. Effekten av infrastruktursatsningar på bostadspriser i närliggande områden : En studie om Nacka stad. Prisutveckling i Jarlaberg och Storängen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Samuel Myhrer; [2019]
  Nyckelord :Shopping centre; metro; housing; Jarlaberg; Storängen; Real estate valuation; Köpcentrum; tunnelbana; bostäder; Jarlaberg; Storängen; Nacka Stad; fastighetsvärdering;

  Sammanfattning : Nacka kommun genomgår stora förändringar av projektet Nacka stad som innebär nya bostäder, kommersiella fastigheter och tunnelbanestationer. När ett område inom en kommun förändras har det visats att detta ger en effekt angående bostadspriserna i andra närliggande områden. LÄS MER

 4. 4. När inte köp står i centrum : En kvantitativ studie kring lojalitet gentemot köpcentrum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alicia Ehrich; Matilda Jakobsson; Frida Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Shopping center; experience; hedonic value; atmosphere; entertainment; food; consumer satisfaction; loyalty; recreational-oriented consumers and task-oriented consumers; Köpcentrum; upplevelse; hedoniskt värde; atmosfär; underhållning; mat; kundtillfredsställelse; lojalitet; recreational-oriented consumers och task-oriented consumers;

  Sammanfattning : Inledning:I inledningen redogörs för hur köpcentrumsbranschen genomgår en förändring och behovet för upplevelser har växt fram för att fortsätta skapa värde för konsumenten. Syfte:Denna studie ämnar att undersökahur attributen atmosfär, underhållning och mat påverkar konsumentens lojalitet gentemot köpcentrum samt hur denna varierar mellan recreational-oriented consumersrespektive task-oriented consumers. LÄS MER

 5. 5. Our Concrete: A New City Hall for Gottsunda, Uppsala

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Petronella Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Gottsunda; Uppsala; Stadshus; Betong; City hall; Concrete;

  Sammanfattning : Gottsunda is a suburb to Uppsala where the settlement first and formost consits of multi-dwelling units built as a part of the Million Programme, surrounden by forest and with a large mall in the middle of it. Today the area is classified as ”an especially liable area” with high levels of unemployment and criminality. LÄS MER